đồ uốngXem Thêm

HTX Dịch vụ thương mại Đông…

Rượu gạo Đông Triều

Ba kích Quảng Ninh

Rượu Ba Kích

DNTN - Xí nghiệp bia Thăng…

Rượu mơ Yên Tử

Công ty TNHH Thuấn Quỳnh

Chè Đường Hoa Hải Hà

Công ty CP kinh doanh Lâm…

Hoa Trà hoa vàng Ba Chẽ

HTX Thảo dược Yên Tử

Rượu sâm cau Yên Tử

DNTN - Xí nghiệp bia Thăng…

Rượu Ba kích Yên Tử

giới thiệuXem Thêm

Trang điện tử “Thương hiệu Quảng Ninh” là website tuyên truyền, quảng bá các sản phẩm xây dựng thương hiệu nông nghiệp Quảng Ninh. UBND tỉnh Quảng Ninh giao Trung tâm Xúc tiến Thương mại Quảng Ninh xây dựng và phát triển website, nhằm đẩy mạnh việc quảng bá và giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp tạo nên thương hiệu của tỉnh Quảng Ninh tới mọi miền của tổ quốc.