Author Archives: Lê Sỹ Trình

Ứng dụng KHCN trong phát triển thương hiệu sản phẩm OCOP

Quảng Ninh là địa phương dẫn đầu cả nước trong triển khai chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (OCOP). Một trong những yếu tố góp phần mang lại thành công này chính là sự quan tâm đầu tư của tỉnh trong việc triển khai các ứng dụng KHCN để duy trì và phát […]

Luật An ninh mạng Việt Nam 2019 và những điểm đáng chú ý‎.

Luật An ninh mạng Việt Nam 2019 có 7 chương, 43 điều, được Quốc hội khoá XIV thông qua vào ngày 12/06//2018 với 86,86% đại biểu đồng thuận.   Nhằm siết chặt hơn về việc đăng tải các nội dung, hình ảnh, hoạt động trên môi trường mạng Luật An ninh mạng sẽ có hiệu lực […]

Chương trình triển khai đào tạo trực tuyến bán hàng trên AMAZON.COM

Cục Xúc tiến thương mại – Bộ Công Thương phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Thương mại Quảng Ninh công bố kế hoạch hợp tác với Amazon Golbal Selling – chương trình bán hàng toàn cầu của Amazon nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp Tỉnh Quảng Ninh tăng cường khả năng xuất khẩu […]