Gà Tiên Yên

    Sản phẩm OCOP 4 của Tỉnh Quảng Ninh đã được Viện Công nghệ thực phẩm đạt các tiêu chuẩn, được cấp mã số, mã vạch, thiết kế bao bì, nhãn mác, xác lập quyền đăng ký nhãn hiệu hàng hóa.

    Sản phẩm của HTX Gà Tiên Yên, xã Phong Dụ, Tiên Yên, Quảng Ninh

    Thông tin giới thiệu