Hoa Trà hoa vàng Ba Chẽ

Sản phẩm OCOP 4  của Tỉnh Quảng Ninh đã được Viện Công nghệ thực phẩm đạt các tiêu chuẩn, được cấp mã số, mã vạch, thiết kế bao bì, nhãn mác, xác lập quyền đăng ký nhãn hiệu hàng hóa.

Sản phẩm của Công ty CP kinh doanh dịch vụ lâm sản ngoài gỗ Đạp Thanh

Thông tin giới thiệu