Mai vàng Yên Tử

Mai Vàng Yên Tử là một trong số nhiều loài cây có giá trị trong hệ thực vật phong phú sinh trưởng trên chốn non thiêng Yên Tử lạnh giá, ở độ cao tới cả nghìn mét so với mực nước biển.

Thông tin giới thiệu