Rau mầm Song Hành

    Sản phẩm OCOP của Tỉnh Quảng Ninh đã được Viện Công nghệ thực phẩm đạt các tiêu chuẩn, được cấp mã số, mã vạch, thiết kế bao bì, nhãn mác, xác lập quyền đăng ký nhãn hiệu hàng hóa.

    Sản phẩm của Công ty cổ phần đầu tư Song Hành Quảng Ninh – Khu Vườn Chay, xã Tiền An, TX Quảng Yên

    Thông tin giới thiệu