Vải chín sớm Phương Nam

Vải chín sớm Phương Nam quả to, vỏ mỏng, gai thưa, nhiều nước, có vị chua dịu và mùi thơm đặc trưng…

Thông tin giới thiệu