Hỗ trợ các DN/HTX OCOP tỉnh, DN khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh đăng tải thông tin giới thiệu sản phẩm, quảng bá thương hiệu doanh nghiệp miễn phí trên hệ thống trang tin Sàn giao dịch thương mại điện tử của Tỉnh

Kể từ ngày 01/3/2019, Đơn vị triển khai hỗ trợ các DN/HTX OCOP tỉnh, DN khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh đăng tải thông tin giới thiệu sản phẩm, quảng bá thương hiệu doanh nghiệp miễn phí trên hệ thống trang tin Sàn giao dịch thương mại điện tử của Tỉnh.

Kính gửi:   Quý DN/HTX  trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
 
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 148/2018/NQ-HĐND ngày 7/12/2018 của HĐND tỉnh V/v ban hành chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp, sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến nắm 2020; Văn bản số 814/UBND-TM5 ngày 01/02/2019 của UBND tỉnh V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 148/2018/NQ-HĐND ngày 7/12/2018 của HĐND tỉnh; Văn bản số 256/STTTT-TTBCXB ngày 26/02/2019 của Sở Thông tin truyền thông V/v phối hợp cơ chế hỗ trợ truyền thông khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2010.Trung tâm Xúc tiến thương mại Quảng Ninh gửi tới quý DN/HTX lời chào đầu Xuân mới và trân trọng Thông tin như sau:

Kể từ ngày 01/3/2019, Đơn vị triển khai hỗ trợ các DN/HTX OCOP tỉnh, DN khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh đăng tải thông tin giới thiệu sản phẩm, quảng bá thương hiệu doanh nghiệp miễn phí trên hệ thống trang tin Sàn giao dịch thương mại điện tử của Tỉnh.  Để thực hiện nội dung này, DN/HTX cần chuẩn bị hồ sơ:

  • Giấy phép đăng ký kinh doanh của đơn vị;
  • Hình ảnh và thông tin về sản phẩm và dịch vụ
  • Giấy phép lưu thông của sản phẩm và dịch vụ được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền.

Hồ sơ mời gửi về :
Trung tâm Xúc tiến thương mại Quảng Ninh
Địa chỉ: Cầu I, Cao Xanh, Hạ Long, Quảng Ninh.
Người liên hệ: Anh Vũ Bình Minh, Phó Giám đốc Trung tâm ; Điện thoại: 0903.455669; Email: minhsctqn@gmail.com; Hoặc các cán bộ nghiệp vụ:  Anh Hải: 0904.110979; Anh Quyền: 0945.858996

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *