Tag Archives: nông sản

Rau an toàn Quảng Yên

  RAU AN TOÀN QUẢNG YÊN MANG NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN  I.Giới thiệu chung Quảng Yên là vùng trồng rau truyền thống lớn nhất của tỉnh Quảng Ninh. Những phường, xã trồng rau tại Quảng Yên có ưu thế về điều kiện tự nhiên, đất đai, nguồn nước tưới ổn định từ hồ Yên Lập. […]

Na dai Đông Triều

ĐẶC SẢN NA DAI ĐÔNG TRIỀU Giới thiệu sản phẩm Na dai là cây ăn quả có hiệu quả kinh tế cao của huyện Đồng Triều, tỉnh Quảng Ninh (150–200 triệu đồng/ha), giúp nông dân xóa đói giảm nghèo và làm giàu. Là cây ăn quả nhiệt đới được trồng ở nhiều nơi, na dai […]