Tag Archives: quảng yên

Rau an toàn Quảng Yên

  RAU AN TOÀN QUẢNG YÊN MANG NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN  I.Giới thiệu chung Quảng Yên là vùng trồng rau truyền thống lớn nhất của tỉnh Quảng Ninh. Những phường, xã trồng rau tại Quảng Yên có ưu thế về điều kiện tự nhiên, đất đai, nguồn nước tưới ổn định từ hồ Yên Lập. […]