Hiển thị tất cả 9 kết quả

HTX Dược liệu xanh Đông Triều

Cao sâm Ba kích – BAKIGOLD

Công ty TNHH Thuấn Quỳnh

Chè Đường Hoa Hải Hà

Công ty CP kinh doanh Lâm sản Đạp Thanh

Hoa Trà hoa vàng Ba Chẽ

Công ty CP Xây dựng & Sản xuất Bia rượu - NGK

Nước khoáng thiên nhiên Quang Hanh

Ba kích Quảng Ninh

Rượu Ba Kích

DNTN - Xí nghiệp bia Thăng Long

Rượu Ba kích Yên Tử

HTX Dịch vụ thương mại Đông Mai

Rượu gạo Đông Triều

DNTN - Xí nghiệp bia Thăng Long

Rượu mơ Yên Tử

HTX Thảo dược Yên Tử

Rượu sâm cau Yên Tử