Na dai Đông Triều

ĐẶC SẢN NA DAI ĐÔNG TRIỀU

  1. Giới thiệu sản phẩm

Na dai là cây ăn quả có hiệu quả kinh tế cao của huyện Đồng Triều, tỉnh Quảng Ninh (150–200 triệu đồng/ha), giúp nông dân xóa đói giảm nghèo và làm giàu. Là cây ăn quả nhiệt đới được trồng ở nhiều nơi, na dai được trồng tại Đông Triều từ những năm 1970.  Na dai khá thích nghi với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của Đông Triều (đất màu đỏ son, tơi xốp, tầng canh tác từ 0,5 – 1 m). Sản xuất na dai Đông Triều có tính hàng hóa cao với tổng diện tích toàn huyện khoảng 900 ha và được trồng tập trung chủ yếu ở các xã An sinh , Việt Dân, Tân Việt… Kỹ thuật canh tác na dai của người dân huyện Đông Triều có nhiều tiến bộ như thụ phấn bổ sung, định quả, tăng tỷ lệ quả có chất lượng cao và kéo dài được thời gian thu hoạch…Từ đó tạo ra chất nỗi trội hơn sản phẩm cùng loại trên thị trường.

  1. Tiêu chuẩn chất lượng

 Na dai Đông Triều có đặc điểm quả to đường kính 61,08 – 77,15 mm, chiều cao 60,6 – 77,56 mm, khối lượng 135,67 – 223,97g. Quả hình tim có cuống hơi lõm, vỏ quả mỏng và bóng có màu vàng khi chín, vị ngọt đậm, mùi thơm, không cát. Thịt quả mềm màu trắng sữa, vỏ mỏng dễ tách bóc khỏi thịt quả, nhiều thịt, thịt săn chắc, tỷ lệ phần ăn được 54,00 – 64,33 %, là loại na ít hạt số lượng từ  40 – 73 hạt/quả, hạt nhỏ và dễ tách khỏi thịt quả.

Tiêu chuẩn chất lượng sinh hóa chủ yếu: Brix 17,6- 23,9; Vitamin C 13,58 – 14,19 mg/100g; đường tổng số 10,19 – 15,31 %; protein 0,56 – 0,812 %;  Tanin 0,123 – 0,16 %; xenlulo 6,04 – 7,66 %; axít 0,134 – 0,265 % …

  1. Thương hiệu na dai Đông Triều

Ngày 9/12/2013, Na dai Đông Triều đã chính thức được Cục Sở hữu trí tuệ trao giấy chứng nhận đăng ký “Nhãn hiệu tập thể” số 216247 theo quyết định Số 68610 QĐ/SHTT. Từ nay thương hiệu “na dai Đông Triều” được pháp luật bảo hộ.

 

Mẫu nhãn hiệu na dai Đông Triều