Chè Đường Hoa Hải Hả

CHÈ ĐƯỜNG HOA

Chè là cây trồng truyền thống và chủ lực của huyện Hải Hà, hiện được trồng tại 9/16 xã của huyện. Diện tích đất chè có xu hướng tăng nhanh từ 549,118 ha (trước năm 2004) lên 982,349 ha (năm 2012).

Có nhiều giống chè đang được trồng tại huyện Hải Hà như: Chè Trung du, LDP1, LDP2, chè Thúy Ngọc, chè Phúc Vân Tiên,  PT95 và chè Keo Am Tích. Điều này đã tạo ra sự đa dạng về  các sản phẩm chè  và giá bán với chất lượng khác nhau. Một mặt thích ứng với nhiều nhu cầu tiêu dùng nhưng mặc khác  nó khó tạo ra sản phẩm chủ lực để phát triển thị trường tiêu thụ và nâng cao đời sống của người trồng chè.

Hiện nay, để cải thiện sản xuất chè huyện đã tiến hành thay thế các giống cũ bằng giống mới chất lượng cao và sản xuất chè theo hướng VietGap. Đây là một trong những hướng đi tốt cần tiếp tục triển khai mở rộng.

Việc tiêu thụ chè của Hải Hà hiện nay chủ yếu dưới dạng bán thành phẩm, hiệu quả kinh tế chưa cao (giá chè nguyên liệu và bán thành phẩm thấp). Tất cả các cơ sở chế biến, kinh doanh đều bán sản phẩm dưới dạng không có nhãn mác hoặc với nhãn mác riêng. Tuy nhiên, các nhãn mác đều không hợp chuẩn (chỉ có duy nhất tên và địa chỉ của người bán). Điều này gây khó khăn cho việc nhận dạng sản phẩm, bảo vệ quyền lợi của chính người chế biến, kinh doanh và trồng chè. Các nhãn mác đang sử dụng chưa trở thành công cụ tiếp cận thị trường có hiệu quả cho sản phẩm nổi tiếng “Chè Đường hoa” một thời của huyện Hải Hà

Quy mô sơ chế và chế biến chè đa dạng (toàn huyện có 2 doanh nghiệp quy mô lớn, 300 lò sao thủ công và sản xuất nhỏ của các hộ trồng chè).

Trước thực trạng trên, ngày 25 tháng 9 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ký Quyết định số 2423/QĐ-UB về việc phê duyệt dự án “Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Chè Đường Hoa” cho sản phẩm chè của huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh”. Với mục tiêu phát triển ngành hàng Chè Đường hoa – Hải Hà một cách bền vững thông qua tạo lập, quản lý và phát triển NHCN để nâng cao hiệu quả kinh tế cho các tác nhân trong ngành hàng (người trồng, chế biến, kinh doanh và các doanh nghiệp…).

Từ đó, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hệ thống Nông nghiệp (đơn vị chủ trì thực hiện dự án) kết hợp cùng Sở KH&CN tỉnh Quảng Ninh, UBND huyện Hải Hà đã rất tích cực triển khai dự án. Chính vì vậy, dự án đã có những kết quả rất tích cực:

Ngày 27 tháng 6 năm 2013 sản phẩm “chè Đường Hoa” chính thức được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ theo Quyết định số 34538/QĐ – SHTT

Bên cạnh đó, dự án còn tuyển chọn được vườn cây đầu dòng giúp người trồng chè có thể chủ động được nguồn giống tại chỗ, thử nghiệm thành công mô hình ươm giống mới chất lượng cao và mô hình vườn thương phẩm sản xuất theo hướng VietGap.

Bên cạnh những kết quả về mặt sản xuất thì hệ thống bao bì nhãn mác cũng được giới thiệu, thử nghiệm tại nhiều thị trường khác nhau (Hà Nội, Hải Dương, Hạ Long) và được người tiêu dùng đánh giá cao.

Tuy, đây mới chỉ là những kết quả bước đầu nhưng đó cũng là những tín hiệu vui đối với người trồng, chế biến và kinh doanh chè tại Hải Hà.