Dấu ấn của sự đồng thuận nơi người dân

Dấu ấn của chương trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh trong suốt những năm qua luôn thể hiện rõ sự đồng thuận, nhất trí nơi người dân. Cùng với đó là cách làm mới, sáng tạo đã giúp diện mạo nông thôn Quảng Ninh đang từng ngày “thay da, đổi thịt”.

v
Đảng viên luôn là lực lượng gương mẫu, tiên phong trong xây dựng NTM. Trong ảnh: Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Phủ Liễn, xã Đồng Sơn (huyện Hoành Bồ) Lý Sinh Tân (bên phải) triển khai xây dựng vườn mẫu đầu tiên trên địa bàn thôn.

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM được Quảng Ninh triển khai thực hiện đồng loạt tại 111 xã của 13 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh với nguồn lực tổng thể và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị. Cùng với những nội dung thống nhất cả nước, điểm nhấn sáng tạo của tỉnh là việc ban hành bộ tiêu chí xã NTM giai đoạn 2016 – 2020 với tiêu chí riêng biệt thứ 20: Xây dựng mô hình “Khu dân cư (thôn) NTM kiểu mẫu”; ban hành các bộ tiêu chí: Xã NTM kiểu mẫu, khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu NTM. Việc xây dựng các mô hình này chưa có tiền lệ trong cả nước, nay được áp dụng đã đem đến một màu sắc tươi sáng, một khí thế thi đua sôi nổi mới trên khắp địa bàn tỉnh.

Năm 2017 vừa qua, kết quả triển khai điểm xã NTM kiểu mẫu tại 3 xã: An Sinh, Bình Khê, Việt Dân (TX Đông Triều) đã có những kết quả bước đầu tương đối khả quan, với việc thực hiện các chỉ tiêu đều bình quân đạt trên 50%. Toàn tỉnh cũng đã có 198 khu dân cư (thôn) triển khai thực hiện NTM kiểu mẫu, đạt 198% kế hoạch, trong đó số đã đạt chuẩn là 56 đơn vị. Bình quân thực hiện tiêu chí của 198 khu dân cư (thôn) NTM kiểu mẫu đã đạt 39,3/55 chỉ tiêu, bằng 71,5%. Cùng với đó, toàn tỉnh cũng đang tích cực triển khai xây dựng mô hình vườn mẫu NTM với 1.094 mô hình. Đến nay số vườn đã đạt chuẩn là 351 vườn, mức độ đạt trên 5/11 chỉ tiêu là 856 vườn… Ở khắp mọi nơi, sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền đều được các tổ chức, đoàn thể và đặc biệt là các tầng lớp nhân dân đồng lòng ủng hộ. Các tiêu chí, chỉ tiêu dù mới, dù khó thực hiện đến đâu cũng đều được cán bộ, đảng viên và người dân đồng lòng, nhất trí chung tay thực hiện, gánh vác. Trong đó, đảng viên luôn là lực lượng gương mẫu, tiên phong, làm điểm cho nhân dân học tập.

b
Các sản phẩm OCOP được người dân tin tưởng lựa chọn phục vụ cho cuộc sống hàng ngày.

Cùng với dấu ấn của sự đồng thuận trong việc triển khai các mô hình kiểu mẫu, chương trình OCOP tiếp tục là một trong những mũi nhọn của Quảng Ninh, khẳng định sự đúng đắn, kịp thời trong chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền và sự nỗ lực, ý chí của nhân dân. Tuy là mô hình được Quảng Ninh tiên phong triển khai trong toàn quốc nhưng nhờ cách thức, phương pháp triển khai khoa học và sự đồng lòng, nhất trí cao, OCOP Quảng Ninh đã đạt được những thành tựu bước đầu rất đáng ghi nhận.

Năm qua, tỉnh đã có thêm 61 sản phẩm OCOP mới đăng ký được công nhận, nâng tổng số sản phẩm tham gia chương trình OCOP của tỉnh lên 291 sản phẩm. Cuộc thi đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP đã xếp hạng 85 sản phẩm đạt sao (trong đó có 5 sản phẩm 5 sao, 46 sản phẩm 4 sao và 34 sản phẩm đạt 3 sao). Chương trình dán tem điện tử thông minh nhằm quản lý, truy xuất nguồn gốc đã được triển khai cho 100% sản phẩm tham gia chương trình OCOP của tỉnh, nâng tầm giá trị các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh lên một tầm cao mới. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 190 doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác, cơ sở sản xuất tham gia OCOP và bán hàng tại hội chợ OCOP. Ngoài hội chợ, các sản phẩm OCOP đã và đang xuất hiện ở các chương trình, sự kiện lớn của tỉnh, khu vực, quốc tế đến những vùng biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa với 32 điểm bán hàng. Đặc biệt, năm qua, Tuần kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP lần đầu tiên được tổ chức và đạt kết quả tốt đã thực sự đưa OCOP thành một thương hiệu riêng có, khẳng định vị thế của Quảng Ninh trong xây dựng NTM.

x
Lực lượng ĐVTN TX Đông Triều tham gia vào các công trình, phần việc khó trong xây dựng NTM.

Bên cạnh hai điểm sáng trên, sự chủ động, tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền và sự đồng lòng, nhất trí, quyết tâm của nhân dân toàn tỉnh với chương trình xây dựng NTM còn được thể hiện rõ trong nhiều nội dung khác, như: Công tác sắp xếp, kiện toàn Ban Chỉ đạo Xây dựng NTM theo hướng tinh gọn, hiệu quả và phù hợp; tổ chức thành công nhiều hội nghị, hội thảo quan trọng, phát động, triển khai nhiều phong trào thi đua ý nghĩa, sát thực; xây dựng và hoàn thiện hệ thống các văn bản hành lang pháp lý thực hiện chương trình xây dựng NTM; tập trung mạnh cho công tác tuyên truyền, đào tạo, nâng cao nhận thức cho cán bộ, người dân và coi trọng công tác kiểm tra, giám sát với việc đặt người dân vào vị trí vừa là chủ thể, vừa là trung tâm…

Năm 2018, mục tiêu chung của tỉnh trong xây dựng NTM sẽ hướng tới việc tập trung nâng cao chất lượng môi trường sống cho người dân khu vực nông thôn. Cùng với đó là việc tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ như: Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, Chương trình OCOP giai đoạn 2017 – 2020, Chương trình 135 và Đề án 196… Với những kết quả khả quan đáng ghi nhận đã đạt được và những kinh nghiệm quý rút ra từ thực tiễn, trong đó nổi bật nhất là ý nghĩa của việc đồng lòng, nhất trí trong nhân dân, chương trình xây dựng NTM của Quảng Ninh chắc chắn sẽ tiếp tục thu về thêm nhiều “trái ngọt” trong những năm tiếp theo.