Tag Archives: chè

Chè Đường Hoa Hải Hả

CHÈ ĐƯỜNG HOA Chè là cây trồng truyền thống và chủ lực của huyện Hải Hà, hiện được trồng tại 9/16 xã của huyện. Diện tích đất chè có xu hướng tăng nhanh từ 549,118 ha (trước năm 2004) lên 982,349 ha (năm 2012). Có nhiều giống chè đang được trồng tại huyện Hải Hà […]