Tag Archives: đầm hà

Đầm Hà: Liên kết để nâng cao giá trị sản xuất

Những năm gần đây, hoạt động sản xuất nông nghiệp của huyện Đầm Hà có sự chuyển động mạnh mẽ. Ngay trong năm 2020, trong bối cảnh bị tác động mạnh bởi đại dịch Covid-19, sản lượng lương thực của Đầm Hà vẫn duy trì ổn định, 2 lĩnh vực sản xuất mũi nhọn là […]