Tag Archives:

Gà Tiên Yên

I.Giới thiệu chung Gà Tiên Yên là một trong những sản vật nổi tiếng của Miền Đông tỉnh Quảng Ninh. Từ những năm 70 của thế kỷ XX, con gà Tiên Yên đã được lưu truyền trong câu ca dao của người miền đông: “Lợn Móng Cái… Gà Tiên Yên”. Cho đến nay con gà […]