Tag Archives: hướng đến

Hướng đến nền nông nghiệp hiện đại, bền vững

Năm 2021 ngành Nông nghiệp Quảng Ninh xác định tập trung phát triển nông nghiệp hữu cơ, đẩy ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, hình thành sản xuất hàng hóa đáp ứng các yêu cầu thị trường. Ông Ngô Tất Thắng, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT, cho biết: Trên cơ sở những kết […]