Tag Archives: mai vàng

Mai vàng Yên Tử

Mai Vàng Yên Tử- Hoa của non thiêng Lặng lẽ đơm nụ trong sương giá Hun đúc trong mình khí đất trời Vững vàng lưu giữ hồn của núi Sưởi ấm đất này bằng sắc hoa Mai Vàng Yên Tử là một trong số nhiều loài cây có giá trị trong hệ thực vật phong […]