Tag Archives: mía tím

Mía tím Quảng Ninh

BÀI GIỚI THIỆU VỀ SẢN PHẨM MÍA TÍM QUẢNG NINH              Mía tím là cây trồng đã khẳng định được vị trí và ưu thế trong sản xuất nông nghiệp của tỉnh Quảng Ninh. Sản xuất mía tím hàng hóa của tỉnh Quảng Ninh tập trung chủ yếu tại 4 huyện Hoàng Bồ, Hải Hà, […]