Tag Archives: na dai

Na dai Đông Triều

ĐẶC SẢN NA DAI ĐÔNG TRIỀU Giới thiệu sản phẩm Na dai là cây ăn quả có hiệu quả kinh tế cao của huyện Đồng Triều, tỉnh Quảng Ninh (150–200 triệu đồng/ha), giúp nông dân xóa đói giảm nghèo và làm giàu. Là cây ăn quả nhiệt đới được trồng ở nhiều nơi, na dai […]