Tag Archives: nhựa thông

Nhựa thông Quảng Ninh

Nhựa thông và đặc trưng của sản phẩm mang Nhãn hiệu chứng nhận “Nhựa thông Quảng Ninh”   Giới thiệu chung Cây thông nhựa tên khoa học là Pinus merkusii Jungh et De Vriese, thông nhựa là nguồn cung cấp tùng hương (colophan) và tinh dầu thông (turpentine oil) chủ yếu. Tinh dầu được sử […]