Tag Archives: nông nghiệp

Hướng đến nền nông nghiệp hiện đại, bền vững

Năm 2021 ngành Nông nghiệp Quảng Ninh xác định tập trung phát triển nông nghiệp hữu cơ, đẩy ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, hình thành sản xuất hàng hóa đáp ứng các yêu cầu thị trường. Ông Ngô Tất Thắng, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT, cho biết: Trên cơ sở những kết […]

Mía tím Quảng Ninh

BÀI GIỚI THIỆU VỀ SẢN PHẨM MÍA TÍM QUẢNG NINH              Mía tím là cây trồng đã khẳng định được vị trí và ưu thế trong sản xuất nông nghiệp của tỉnh Quảng Ninh. Sản xuất mía tím hàng hóa của tỉnh Quảng Ninh tập trung chủ yếu tại 4 huyện Hoàng Bồ, Hải Hà, […]