Tăng cường xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP

UBND tỉnh vừa ban hành Văn bản số 9529/UBND-NLN1 về việc tăng cường công tác xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP Quảng Ninh.

Theo đó, UBND tỉnh đồng ý tiếp tục cho triển khai thực hiện chương trình Tuần kết nối tiêu dùng sản phẩm OCOP Quảng Ninh trong năm 2018 tại Trung tâm Thương mại BigC Hạ Long. Đồng thời giao nhiệm vụ xúc tiến và kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP Quảng Ninh cho Trung tâm Xúc tiến Thương mại.

Đối với Sở Công Thương, UBND tỉnh yêu cầu đơn vị làm việc cụ thể với các đơn vị có liên quan để nghiên cứu phương án tổ chức tuần lễ kết nối tiêu dùng sản phẩm OCOP tại hệ thống siêu thị VinMart, trung tâm thương mại, chợ loại I, khu công nghiệp, khu đô thị, khu du lịch… tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh để tuyên truyền quảng bá chương trình và sản phẩm OCOP Quảng Ninh đến mọi tầng lớp nhân dân. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm soát chất lượng hàng hóa là sản phẩm OCOP được giới thiệu, bày bán tại chương trình kết nối tiêu dùng, điểm bán hàng OCOP, hội chợ OCOP và hàng hóa lưu thông trên thị trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm chất lượng hàng hóa theo quy định.

UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị sản xuất sử dụng các mẫu mã bao bì, kiểu dáng công nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận bảo đảm đúng quy định; chủ động xuống cơ sở để nắm bắt, giúp đỡ, tư vấn, giới thiệu các công nghệ mới cho các đơn vị sản xuất để đổi mới dây chuyền công nghệ trong chế biến, bảo quản các sản phẩm, đồng thời kết nối, đặt hàng với các nhà khoa học giải quyết những vấn đề phát sinh trong sản xuất.

Ban Xây dựng NTM có trách nhiệm đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc dán tem điện tử truy xuất về nguồn gốc sản phẩm lên các sản phẩm thuộc chương trình OCOP Quảng Ninh, đảm bảo 100% các sản phẩm OCOP Quảng Ninh được dán tem điện tử truy xuất nguồn gốc khi tham gia Hội chợ OCOP Quảng Ninh Xuân 2018.

Đối với UBND các địa phương, UBND tỉnh yêu cầu có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất đầu tư cho mở rộng, phát triển sản xuất, dịch vụ cho các sản phẩm OCOP trên địa bàn; chủ trì phối hợp với Ban Xây dựng NTM và đơn vị tư vấn chương trình OCOP rà soát, xây dựng kế hoạch chi tiết việc phát triển các sản phẩm lợi thế của địa phương để tập trung chỉ đạo mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao chất lượng, sản lượng và kiểu dáng công nghiệp bao bì sản phẩm… đảm bảo thị hiếu, nhu cầu của thị trường.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của UBND tỉnh về chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2017-2020”.

 

Nguồn: Báo Quảng Ninh