Tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới

Là địa phương có xuất phát điểm thấp, thời gian qua cấp ủy, chính quyền huyện Ba Chẽ đã tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM). Bằng nhiều giải pháp, chương trình này đã đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Để đạt chuẩn NTM trong năm 2018, thời gian qua bên cạnh sự hỗ trợ của huyện, xã Thanh Lâm đã đảy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia xây dựng NTM. Xã cũng xác định rõ những  chỉ tiêu, tiêu chí chưa đạt để từ đó đưa ra các giải pháp cụ thể để triển khai. Từ đầu năm đến nay, xã triển khai 8 dự án phát triển sản xuất theo định hướng của huyện, đó là các dự án: Trồng Trà hoa vàng 4,5ha, trồng Cam V2 5ha, trồng Ba Kích 1,5ha, trồng mít 0,25ha, trồng Ổi 0,75ha, nuôi gà quy mô trên 4.500 còn, nuôi lợn gần 1.000 con…; duy trì phát triển 6 trang trại, gia trại. Xã cũng chủ động thực hiện khu dân cư (thôn) nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu. Đến nay, Thanh Lâm đạt 16/20 tiêu chí và 44/53 chỉ tiêu NTM, phấn đấu đạt chuẩn NTM trong năm nay.

Ban Xây dựng nông thôn mới tỉnh làm viêc với xã Thanh Lâm (huyện Ba Chẽ) về chương trình xây dựng nông thôn mới.
Ban Xây dựng nông thôn mới tỉnh làm viêc tại xã Thanh Lâm (huyện Ba Chẽ) về chương trình xây dựng nông thôn mới, tháng 5/2018.

Cùng với Thanh Lâm, các xã của huyện cũng bám sát các tiêu chí NTM, tích cực vận động nhân dân tham gia. Đến nay, huyện đã lập quy hoạch 8 điểm dân cư tại các thôn. Đồng thời, phối hợp các xã xác định danh mục và lập hồ sơ các dự án công trình hạ tầng nguồn vốn NTM với tổng số 39 dự án, công trình. Đặc biệt, các xã rất tích cực triển khai cho nhân dân đăng ký và lập các dự án phát triển sản xuất. Tính đến cuối tháng 5/2018, toàn huyện có 30 dự án nông nghiệp,  tổng kinh phí trên 12,3 tỷ đồng…

Thực hiện chương trình NTM gắn với chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm (OCOP), các ban, ngành, đoàn thể của huyện đã tích cực vận động người dân xây dựng, nhân rộng các sản phẩm OCOP là thế mạnh của địa phương. Huyện đã tổ chức đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP cấp huyện lần thứ III/2018 và đã có 3 sản phẩm của 2 doanh nghiệp, HTX tham gia (mật ong, sâm cau, nấm lim xanh khô), đạt 3 sao cấp huyện. Bên cạnh đó, huyện đã xây dựng dự thảo kế hoạch phát triển 2 sản phẩm chủ lực cấp tỉnh, định hướng cấp quốc gia (ba kích và trà hoa vàng) xin ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị, trình UBND phê duyệt. Sản phâm OCOP của địa phương ngày càng tạo được chỗ đứng trên thị trường, người tiêu dùng quan tâm sử dụng. Đặc biệt, tại Hội chợ OCOP khu vực phía Bắc – Quảng Ninh 2018, Ba Chẽ đã có 1 doanh nghiệp, 1 Hợp tác xã, 1 Tổ hợp tác và 1 hộ gia đình) với 6 gian hàng, 25 sản phẩm, nhóm sản phẩm tham gia; doanh thu bán hàng tại Hội chợ đạt 205 triệu đồng.

b
Giống cây trà hoa vàng của huyện Ba Chẽ được bán tại Hội chợ OCOP khu vực phía Bắc – Quảng Ninh 2018.

Song song với các giải pháp trên, huyện cũng chỉ đạo thức hiện tốt công tác giảm nghèo, góp phần giảm nhanh khoảng cách giữa các vùng, miền. Tính đến giữa tháng 4/2018, Ngân hàng CSXH huyện đã giải ngân 11,458 tỷ đồng cho hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn phát triển kinh tế. Cùng với đó, huyện cũng triển khai nghiêm túc, đúng quy trình các cơ chế, chính sách cho hộ nghèo, hỗ trợ phát triển kinh tế đối với các xã, thôn đặc biệt khó khăn… Tỷ lệ hộ nghèo của huyện đang giảm dần qua các năm. Đến cuối năm 2017, huyện có 366/1.350 hộ thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 25,9% (năm 2016) còn 19,9% (giảm 6%). Huyện cũng đã đạt 7 tiêu chí, 30 chỉ tiêu NTM, trong đó xã Lương Mông đạt chuẩn NTM.

Theo đánh giá của huyện, mặc dù đạt nhiều kết quả quan trọng trong xây dựng NTM, tuy nhiên tiến độ xây dựng công trình hạ tầng, phát triển sản xuất, việc  khảo sát, xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện thôn mẫu, vườn mẫu, hộ mẫu còn chậm. Bên cạnh đó, người dân chưa chủ động tham gia có hiệu quả chương trình phát triển sản xuất, vệ sinh môi trường, cải thiện nhà ở…

Thời gian tới, Ba Chẽ tiếp tục ưu tiên nguồn lực đầu tư cho các xã đặc biệt khó khăn, phấn đấu đưa 5 xã hoàn thành Chương trình 135 trước năm 2020. Đồng thời, tập trung phát triển sản phẩm tham gia Chương trình OCOP năm 2018; triển khai các dự án xây dựng hạ tầng, thôn kiểu mẫu, trong đó, hướng dẫn các xã tổ chức thi công các công trình giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt trên địa bàn theo kế hoạch…