70 vùng trồng khoai lang của Việt Nam đủ điều kiện xuất đi Trung Quốc

Theo An ninh thủ đô