Đầm Hà: Khí thế mới từ thực hiện chủ đề năm

Thực hiện chủ đề công tác năm 2021 về “Giữ vững địa bàn an toàn và tốc độ phát triển kinh tế trong trạng thái bình thường mới; tích hợp, bổ sung, hoàn thiện các quy hoạch, nâng chất tiêu chí nông thôn mới, chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập huyện”, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm, Đầm Hà đã tập trung chỉ đạo các ngành, địa phương tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 và triển khai các giải pháp hiệu quả, nhằm ổn định và phát triển KT-XH.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hạnh kiểm tra tại huyện Đầm Hà về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, tháng 3/2021. Ảnh: Minh Đức
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hạnh kiểm tra tại huyện Đầm Hà về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, tháng 3/2021. Ảnh: Minh Đức

Kịch bản phát triển kinh tế trong trạng thái bình thường mới được huyện Đầm Hà xác định: Lợi thế của địa phương là vùng trọng điểm sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, địa bàn tương đối an toàn về dịch bệnh nên mức độ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ, du lịch, thương mại không nhiều… Nhiệm vụ thường xuyên, liên tục vẫn là chú trọng đầu tư đồng bộ cho hạ tầng kỹ thuật các vùng sản xuất hàng hóa tập trung; nâng cao nhận thức, thay đổi các tập quán, thói quen, nếp suy nghĩ, cách làm của nhân dân còn lạc hậu, gây trở ngại trong phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, nông nghiệp công nghệ cao.

Tuy nhiên, tinh thần chủ động các biện pháp kiểm soát nguy cơ tiềm ẩn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng vẫn được quán triệt hàng đầu, bởi giữ cho địa bàn an toàn là điều kiện quan trọng, quyết định đến sự phát triển, tăng trưởng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế – xã hội của địa phương.

Định hướng giải pháp này đã giúp huyện Đầm Hà đạt được một số kết quả tích cực về phát triển kinh tế trong những tháng đầu năm. Đối với sản xuất nông, lâm, thủy sản tiếp tục duy trì phát triển ổn định. Cụ thể như diện tích cây trồng cạn ước đạt gần 630ha; lượng gia súc, gia cầm xuất chuồng gần 131.000 con, sản lượng thịt hơi xuất chuồng trên 495 tấn, sản lượng khai thác gỗ đạt 2.100m3, sản lượng thuỷ sản đạt gần 900 tấn… Giá trị sản xuất công nghiệp, thủ công nghiệp, xây dựng, tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ đều tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2020.

Lãnh đạo UBND huyện Đầm Hà làm việc với Tập đoàn Mavin về việc khảo sát, dự kiến triển khai dự án tổ hợp chăn nuôi tại huyện, tháng 3/2021.
Lãnh đạo UBND huyện Đầm Hà làm việc với Tập đoàn Mavin về việc khảo sát, dự kiến triển khai dự án tổ hợp chăn nuôi tại huyện, tháng 3/2021.

Tại buổi làm việc với UBND huyện Đầm Hà ngày 15/3/2021, Tập đoàn Mavin đã thông tin về dự án đề xuất được đầu tư tại huyện. Cụ thể, đây là dự án chăn nuôi lợn khép kín từ sản xuất giống đến thương phẩm với quy mô 5.000 con lợn giống và 80.000 con lợn thương phẩm. Bao gồm: Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi công suất 20 nghìn tấn/năm; nhà máy giết mổ, đóng gói thương phẩm xuất khẩu công suất 600 con/ngày; nhà máy sản xuất thực phẩm công suất 10 nghìn tấn/năm. Đồng thời thiết lập chuỗi giá trị khép kín từ chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi, thú y đến sản xuất thực phẩm.

Lãnh đạo UBND huyện Đầm Hà cho biết, sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp đến đầu tư theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời đề nghị Tập đoàn Mavin chủ động hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên quan để triển khai đầu tư dự án nói trên trong thời gian sớm nhất.

Việc cơ bản đảm bảo mục tiêu tăng trưởng của quý I/2021 cũng đã tạo nền tảng thuận lợi để huyện Đầm Hà vững tin hoàn thành tốt mục tiêu đề ra cho cả năm. Trong đó bao gồm một số nhiệm vụ trọng tâm được địa phương xác định là: Xây dựng mô hình liên kết trong sản xuất hàng hóa theo chiều sâu, sản phẩm hàng hóa chất lượng cao có quy mô, cơ cấu hợp lý; tập trung chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi nâng cao năng suất, chất lượng; phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, các cây trồng làm nguyên liệu sản xuất các sản phẩm OCOP; phát triển chăn nuôi tập trung, công nghiệp hướng đến thay thế phương thức sản xuất nhỏ lẻ hộ gia đình gây ô nhiễm môi trường…

Ông Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện Đầm Hà, cho biết, năm 2021, huyện sẽ chú trọng việc cân đối ngân sách và thu hút đầu tư cho các dự án động lực thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ; quy hoạch xây dựng vùng huyện Đầm Hà đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; khai thác có hiệu quả hạ tầng kinh tế – xã hội, cả các dự án, công trình đã, đang và sẽ triển khai thực hiện, để tạo động lực cho phát triển… Bằng việc chuẩn bị kỹ lưỡng về các mặt quy hoạch, tiềm năng về đất đai, giao thông, nguồn lao động tại địa phương, mạng lưới dịch vụ từng bước hoàn thiện…, địa phương tạo điều kiện thuận lợi nhất để các tập đoàn, nhà đầu tư tiếp tục quan tâm đầu tư tại địa phương.

Hữu Việt