Đông Triều triển khai chủ đề công tác năm 2019

UBND TX Đông Triều vừa triển khai thực hiện công tác năm 2019 với chủ đề: “Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh”.

Người dân xã Bình Khê (TX Đông Triều) chăm sóc cây quất phục vụ Tết Nguyên đán 2019.
Người dân xã Bình Khê (TX Đông Triều) chăm sóc cây quất phục vụ Tết Nguyên đán 2019.

Nội dung chủ yếu tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức và hành động của các tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương, người dân về tầm quan trọng của phát triển dịch vụ cũng như đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh; phát triển dịch vụ theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, có trọng tâm, trọng điểm; giữ vững và nâng về chất các tiêu chỉ xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu; hoàn thiện các tiêu chí trở thành đô thị loại III…

Các nhóm chỉ tiêu và nhiệm vụ cụ thể là phấn đấu tỷ trọng ngành dịch vụ, thương mại chiếm trên 30%; tổng mức hàng hóa trên địa bàn tăng 18% trở lên; có trên 1,2 triệu lượt khách du lịch đến với Đông Triều cùng các chỉ tiêu về dịch vụ giáo dục và dạy nghề, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, dịch vụ nông nghiệp…

Nguồn tin: baoquangninh.com.vn