Mùa vải thiều năm 2023: Tiêu thụ nội địa và xuất khẩu đều thuận lợi

Theo Báo Bắc Giang