Thịt lợn không thuộc diện bình ổn giá

Theo vtv.vn