Việt Nam có vải thiều không hạt, giá bán từ 250.000 đồng/kg

Theo Vtc