Xuất khẩu giá cao nhưng gạo Việt không đủ để bán

Theo tienphong.vn