Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt hơn 43 tỷ USD

Theo vtv.vn