Xuất khẩu rau quả còn nhiều dư địa để tăng tốc

Theo vtv.vn