Bình Liêu phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2022: Quyết tâm lớn, nỗ lực cao

Bước sang giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, cùng với cả tỉnh, Bình Liêu bắt tay triển khai các nhiệm vụ hồi phục phát triển KT-XH. Đặc biệt là tập trung ưu tiên mọi nguồn lực, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để phấn đấu hoàn thành mục tiêu trở thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) trong năm 2022.

Huy động tối đa các nguồn lực

Bình Liêu xác định, chương trình xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, lâu dài, gắn với chuyển đổi hiệu quả cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, đưa quá trình đô thị hóa vào chiều sâu, bền vững, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Để hiện thực hóa mục tiêu này, ngay từ đầu năm, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch 205/KH-UBND về xây dựng huyện Bình Liêu đạt chuẩn NTM năm 2022, trên cơ sở tổng hợp, đánh giá, rà soát thực trạng, những chỉ tiêu, tiêu chí chưa đạt, để đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.

Phát động
Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Bình Liêu phát động phong trào thi đua và ủng hộ xây dựng huyện đạt chuẩn NTM năm 2022. Ảnh: Thu Hằng (Trung tâm TT-VH Bình Liêu)

Về nguồn lực, huyện tiếp tục bố trí, cân đối, sử dụng hiệu quả nguồn NSNN từ chương trình xây dựng NTM, Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 17/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển bền vững KT-XH gắn với bảo đảm vững chắc QP-AN ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Đồng thời, tiếp tục huy động mạnh mẽ các nguồn xã hội hóa, sự vào cuộc tích cực của nhân dân để xây dựng NTM.

Ngay trong tháng 1/2022, Bình Liêu đã phát động ủng hộ xây dựng huyện NTM tới các cơ quan, đơn vị và toàn thể nhân dân trên địa bàn. Hưởng ứng cuộc phát động, đông đảo cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp, LLVT, các công ty, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện đã tích cực, tham gia ủng hộ. Sau hơn một tháng phát động, đến nay đã thu được số tiền ủng hộ trên 184 triệu đồng; Hội đồng Lý luận Trung ương hỗ trợ 300 triệu đồng giúp 6 hộ gia đình nghèo tại 2 xã Hoành Mô, Húc Động để xây dựng nhà ở. Ngoài ra, huyện cũng tiếp nhận hỗ trợ 400 tấn xi măng từ các công ty: CP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh; CP Xi măng Vicem Hạ Long; Than Khe Chàm – TKV.

Bí thư Huyện ủy Bình Liêu Dương Mạnh Cường (thứ 2, trái sang) trực tiếp tới từng hộ dân vận động tiêm vắc-xin phòng Covid-19 mũi 3, nắm bắt tư tưởng, tuyên truyền nhân dân tích cực tham gia xây dựng NTM. Ảnh: Hoàng Gái (Trung tâm TT-VH Bình Liêu)

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bình Liêu Nguyễn Thị Tuyết Hạnh nhấn mạnh: Năm 2022, Đảng bộ huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nghị quyết gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM. Là địa phương có điều kiện KT-XH còn nhiều khó khăn, vì vậy, mục tiêu phấn đấu trở thành huyện đạt chuẩn NTM vừa là thách thức, song cũng là quyết tâm rất lớn của cả hệ thống chính trị huyện. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, cùng với sự hỗ trợ của tỉnh, các cấp, ngành, Bình Liêu xác định nội lực là quan trọng để tiếp tục khơi dậy ý chí, khát vọng vươn lên của nhân dân, phát huy vai trò hạt nhân của các chi bộ, tính tiên phong gương mẫu của đảng viên, để mỗi người dân sẽ là chủ thể triển khai nghị quyết, nhiệm vụ.

Theo đó, huyện đã phân công các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách các xã tích cực đi cơ sở, tăng cường đối thoại với nhân dân để nắm tình hình và đẩy mạnh tuyên truyền về xây dựng NTM. Cùng với đó, các phòng, ban, đơn vị, tổ chức, đoàn thể huyện cũng chủ động đăng ký đảm nhận các công trình, phần việc, nhiệm vụ cụ thể trong xây dựng NTM và thực hiện chế độ báo cáo tiến độ theo từng tuần, tháng, quý. Từ đây, tạo động lực, cổ vũ, huy động nhân dân cùng vào cuộc, cũng như tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc quá trình thực hiện đạt kết quả, kế hoạch đề ra.

Chu Thắng Bình (thôn Nà Luông, xã Lục Hồn)
Cán bộ xã Lục Hồn nắm bắt tình hình, định hướng cho hộ ông Chu Thắng Bình phát triển sản xuất sau khi được hỗ trợ xây nhà ở mới để thoát nghèo bền vững.

Dồn lực cho những tiêu chí khó

Tính đến hết năm 2021, huyện Bình Liêu có 6/7 xã, thị trấn đạt chuẩn NTM. Trong đó, xã Đồng Tâm cơ bản đạt chuẩn NTM và xã Hoành Mô cơ bản đạt chuẩn NTM nâng cao. Để hoàn thành mục tiêu trở thành huyện NTM trong năm 2022, Bình Liêu đề ra các tiêu chí, chỉ tiêu cụ thể: Phấn đấu có 6/6 xã đạt chuẩn NTM, có thêm xã Húc Động đạt chuẩn NTM nâng cao, thị trấn Bình Liêu đạt chuẩn đô thị văn minh theo bộ tiêu chí quốc gia giai đoạn 2021-2025 về xây dựng NTM; hoàn thành 9 tiêu chí và 30 chỉ tiêu huyện đạt chuẩn NTM; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt trên 56 triệu đồng/năm; hoàn thiện chất lượng 26 thôn đạt chuẩn NTM theo tiêu chí mới…

Bình Liêu tiếp tục mở rộng diện tích trồng dong riềng, đẩy mạnh sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP chủ lực miến dong Bình Liêu. 

Xác định nhiệm vụ giảm nghèo, tổ chức sản xuất, nâng cao thu nhập và xây dựng hạ tầng nông thôn… là những tiêu chí còn yếu, khó thực hiện, Bình Liêu đã tập trung nhiều giải pháp quyết liệt, chủ động triển khai thực hiện từ sớm. Theo đó, huyện hướng tới thực hiện sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung, tổ chức phát triển sản xuất, cơ cấu lại sản phẩm OCOP theo chuỗi giá trị, ứng dụng KHCN với mô hình sản xuất nông nghiệp sạch. Cụ thể, tập trung phát triển các cây chủ lực: Trồng 140ha dong riềng gắn với liên kết thu mua củ dong phục vụ chế biến miến dong; chăm sóc diện tích rừng hồi, quế, sở; trồng rừng tập trung 700ha với ít nhất 200ha cây gỗ lớn như lim, giổi, lát theo chỉ đạo của tỉnh.

Cùng với đó, huyện ưu tiên bố trí vốn đầu tư cho các dự án, công trình hạ tầng nông thôn thực sự cấp bách như các công trình về giáo dục, văn hóa, giao thông gắn với chiến lược kết nối liên vùng, liên xã nhằm phục vụ phát triển sản xuất và đời sống nhân dân. Đối với công tác giảm nghèo, đến nay huyện đã hoàn thành rà soát, đánh giá nguyên nhân nghèo của từng hộ để có biện pháp hỗ trợ phù hợp như hỗ trợ phát triển sản xuất, hỗ trợ xây nhà ở, nhà tiêu hợp vệ sinh, đào tạo nghề… quyết tâm hoàn thành mục tiêu đưa 287 hộ nghèo, 200 hộ cận nghèo thoát nghèo, đảm bảo các xã có tỷ lệ hộ nghèo dưới 2%.

Người dân xã Đồng Tâm sơ chế hạt Sở sau thu hoạch.
Người dân xã Đồng Tâm sơ chế hạt sở sau thu hoạch.

Tin tưởng rằng với sự quyết tâm, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn, huyện Bình Liêu sẽ vượt qua những khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi mục tiêu trở thành huyện đạt chuẩn NTM trong năm 2022.

Nguyễn Dung