Cẩm Phả: Thực hiện quy hoạch nuôi lồng bè tập trung

TP Cẩm Phả hiện là địa phương đi đầu của tỉnh trong triển khai quy hoạch nuôi lồng bè tập trung, qua đó tăng cường công tác quản lý mặt nước, phát huy thế mạnh nuôi trồng thủy sản (NTTS), phát triển kinh tế biển.

Vùng nuôi cá biển khu vực Bọ Cắn (TP Cẩm Phả).
Vùng nuôi cá biển khu vực Bọ Cắn (TP Cẩm Phả).

Thực hiện di dời, sắp xếp các lồng bè NTTS trên biển vào vùng tập trung, TP Cẩm Phả đã lập, phê duyệt, công bố Quy hoạch chi tiết nuôi lồng bè tập trung trên biển đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, tổng diện tích quy hoạch 215ha; 200 ô nuôi trồng thủy sản với diện tích 1.570m2/ô.

Căn cứ vào thực tế nhu cầu NTTS của người dân, thành phố đã điều chỉnh quy hoạch. Trong đó, tăng từ 5 lên 6 khu; tăng diện tích khu vực Vũng Bầu, Cặp Vọ; giảm diện tích khu vực Hòn Bọ Cắn, Đảo Ông Cụ, Hòn Tổng Mười; bổ sung khu vực Cảng Km6, ô nuôi có diện tích lớn hơn 20.000m2 ở Vũng Bầu; cập nhật các dự án NTTS đã được phê duyệt tại khu vực Ông Cụ; giảm diện tích ô nuôi cá, nuôi nhuyễn thể; tăng số hộ NTTS trong các khu vực quy hoạch từ 200 hộ nuôi lên 452 hộ nuôi và 18 ô dự án NTTS

Để người dân hiểu rõ chủ trương di dời, thành phố tăng cường phổ biến cho người NTTS trên vùng biển về quy mô, phương án bố trí từng khu vực, biện pháp di dời lồng bè, mẫu bè NTTS, chỉ dẫn các khu vực neo đậu tàu thuyền tránh trú bão…

Song song với đó, thành phố yêu cầu các phường, xã tuyên truyền đến hộ dân nuôi trồng thủy sản về việc di dời, vận động hộ thu hoạch thủy sản đã đạt kích thước thương phẩm để thực hiện di dời vào vùng quy hoạch theo đúng tiến độ, giám sát đảm bảo tuyệt đối không thả các loại giống mới cho đến khi ổn định vị trí nuôi theo quy hoạch.

Bản đồ điều chỉnh quy hoạch khu nuôi lồng bè tập trung tại hòn Cặp Vọ (TP Cẩm Phả).
Bản đồ điều chỉnh quy hoạch khu nuôi lồng bè tập trung tại hòn Cặp Vọ (TP Cẩm Phả).

Trong quá trình thực hiện việc di dời, thành phố lắng nghe, xem xét, giải quyết thấu đáo kiến nghị về những phát sinh của hộ NTTS, đảm bảo đúng quy định, phù hợp với quy hoạch phát triển ngành Thủy sản, không chồng lấn các quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội.

Tháng 10/2018, Cẩm Phả đã hoàn thành việc sắp xếp, di dời các hộ dân có hoạt động NTTS vào các vùng quy hoạch; đồng thời ban hành quy chế quản lý và quy trình giao, cho thuê mặt nước biển để NTTS trên địa bàn. Toàn thành phố có 407 hộ đã được bố trí sắp xếp nuôi NTTS lồng bè ổn định tại 5 khu vực.
Trên cơ sở đó, thành phố nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ các hộ nông, ngư dân thành lập hợp tác NTTS; hỗ trợ đối với các doanh nghiệp thu mua, chế biến thủy sản nguyên liệu, bảo đảm ổn định giá và lợi nhuận cho người nuôi; hỗ trợ tập huấn về kỹ thuật từ khâu chọn giống, quản lý chăm sóc, phòng trị bệnh, thu hoạch, bảo quản, vận chuyển, chế biến… đảm bảo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.

Đồng thời, khuyến cáo ngư dân sử dụng thức ăn công nghiệp nuôi cá để vừa giảm sử dụng nguồn cá khai thác từ biển, vừa giảm ô nhiễm môi trường nước trong quá trình nuôi; sử dụng các chế phẩm sinh học; đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật trong nuôi trồng. Bên cạnh đó, thành phố đẩy mạnh đưa con giống thủy sản có giá trị cao vào nuôi trồng như cá song, cá giò, cá vược…

Đến nay, các hộ NTTS của thành phố duy trì ổn định sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế, đảm bảo thu nhập. Năm 2020, sản lượng NTTS của thành phố đạt 11.449 tấn, tăng 151% so với năm 2019; 2 tháng đầu năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, tổng sản lượng thủy sản của thành phố đạt 1.543,8 tấn, tăng 18,3% so với cùng kỳ năm 2020 (sản lượng NTTS là 1.118,8 tấn, tăng 19,7% so với cùng kỳ).

Triển khai quy hoạch nuôi lồng bè tập trung trên biển của thành phố đã và đang góp phần ổn định ngành Thủy sản, phát triển kinh tế biển bền vững, thúc đẩy kinh tế – xã hội địa phương.

Cao Quỳnh