Hải Hà: Quyết tâm cao trong thực hiện chủ đề công tác năm 2021

Với quyết tâm cao, huyện Hải Hà phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu phát triển KT-XH năm 2021, trọng tâm là thực hiện thành công chủ đề công tác năm “Giữ vững địa bàn an toàn, phát triển kinh tế bền vững, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng KT-XH đồng bộ, từng bước hiện đại; hoàn thành mục tiêu nâng cấp thị trấn Quảng Hà đạt đô thị loại IV, huyện đạt chuẩn NTM”.

Trong 2 tháng đầu năm, giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện Hải Hà đạt hơn 183 tỷ đồng.
Trong 2 tháng đầu năm, giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện Hải Hà đạt hơn 183 tỷ đồng.

Thực hiện chủ đề công tác năm 2021 của địa phương, ngay từ những ngày đầu năm, huyện Hải Hà đã tập trung chỉ đạo các ngành, địa phương tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 và triển khai các giải pháp hiệu quả, nhằm ổn định và phát triển KT-XH.

Hải Hà phấn đấu đến cuối năm 2021 cơ cấu kinh tế phát triển đúng hướng, trong đó: Công nghiệp – xây dựng chiếm 69,4%; thương mại – dịch vụ chiếm 26,4%; nông – lâm – ngư nghiệp chiếm 4,2%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 87,5 triệu đồng, tương đương 3.800 USD, tăng 14,68% so với năm 2020. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 262,9 tỷ đồng; thu nội địa đạt 229,2 tỷ đồng. Huyện phấn đấu tổng vốn đầu tư xã hội trên địa bàn đạt hơn 17.250 tỷ đồng, tăng 8,22% so với năm 2020; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,58%; 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 1 xã đạt NTM kiểu mẫu…

Để đạt được mục tiêu đề ra, ngay từ đầu năm, huyện Hải Hà đã tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn chặt với công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đặc biệt, huyện tập trung đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, phát triển kinh tế nhanh và bền vững.

Huyện Hải Hà
Huyện Hải Hà tập trung nguồn lực đầu tư công và thu hút đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng tại KCN Cảng biển Hải Hà.

Tập trung cơ cấu lại công nghiệp theo hướng bền vững, trong đó, đẩy nhanh tiến độ GPMB các dự án, tạo mặt bằng sạch, tạo điều kiện để thu hút các nhà đầu tư; tích cực phối hợp với các sở, ngành trong việc tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi để Tập đoàn Bến Thành Holdings Group đẩy nhanh tiến độ đầu tư dự án Tổ hợp nhà máy sản xuất trang, thiết bị y tế khu vực phía bắc (KCN Cảng biển Hải Hà). Huyện cũng chủ động phối hợp với các sở, ngành tham mưu báo cáo đánh giá hiệu quả thu hút đầu tư vào KCN giai đoạn 1, làm cơ sở để kêu gọi, thu hút đầu tư giai đoạn 2.

Đối với dịch vụ, du lịch, thương mại, huyện tiếp tục thu hút nhà đầu tư phát triển, nâng cao chất lượng dịch vụ khu du lịch xã đảo Cái Chiên gắn với công tác bảo vệ môi trường, cảnh quan để phát huy các giá trị tài nguyên du lịch liên kết vùng, tạo ra các chuỗi sản phẩm du lịch.

Thực hiện chủ trương phát triển du lịch, huyện đặc biệt quan tâm phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, gắn với phát triển các thôn mẫu, vườn mẫu và khôi phục, phát huy những giá trị văn hóa dân tộc. Theo đó, huyện đã phối hợp với các địa phương lân cận để xây dựng các tuyến du lịch trên biển và đường bộ, như: Tuyến biên giới Bình Liêu – Hải Hà – Móng Cái; tuyến du lịch trên biển Hạ Long – Vân Đồn – Cái Chiên (Hải Hà) – Trà Cổ (Móng Cái)…

Sản lượng khai thác thủy sản trong 2 tháng đầu năm trên địa bàn huyện đạt hơn
Sản lượng khai thác thủy sản 2 tháng đầu năm trên địa bàn huyện Hải Hà đạt hơn 1.690 tấn.

Bên cạnh đó, huyện tập trung thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó, chú trọng phát triển nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao gắn với cơ cấu lại cây trồng, vật nuôi, kinh tế thủy sản; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành thu, chi ngân sách và đầu tư công.

Huy động mọi nguồn lực, đa dạng hóa hình thức đầu tư, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ; phát triển kinh tế biển, hoàn thiện hạ tầng đô thị, hạ tầng nông thôn; tập trung nguồn lực đầu tư công và thu hút đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng tại KCN Cảng biển Hải Hà, KKT Cửa khẩu Bắc Phong Sinh, Khu du lịch nghỉ dưỡng đảo Cái Chiên và vùng sản xuất nông nghiệp tập trung; xây dựng thị trấn Quảng Hà trở thành đô thị hiện đại gắn với khu công nghiệp cảng biển, có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và có mạng lưới dịch vụ hoàn thiện.

Năm 2021, huyện Hải Hà phấn đấu có thêm 2 xã
Năm 2021, huyện Hải Hà phấn đấu có thêm 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 1 xã NTM kiểu mẫu.

Đồng bộ các giải pháp trong thực hiện chủ đề công tác năm 2021 đã và đang tạo ra những chuyển động tích cực trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH huyện Hải Hà. Riêng 2 tháng đầu năm, sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định. Tiến độ gieo trồng các loại cây nông nghiệp đảm bảo kế hoạch mùa vụ; phát triển tổng đàn gia súc, gia cầm với hơn 376.290 con; diện tích trồng rừng sau khai thác đạt 250ha, đạt 63% kế hoạch. Toàn huyện khai thác hơn 9.500m3 gỗ rừng trồng, bằng 48% kế hoạch; khai thác hơn 90 tấn vỏ quế.

Cùng với đó, sản lượng thủy sản của huyện đạt 2.064 tấn, đạt 15,7% kế hoạch, tăng 23,1% so với cùng kỳ năm 2020; trong đó, khai thác 1.696 tấn, nuôi trồng 998 tấn. Hoạt động sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp tiếp tục phát triển. Giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp 2 tháng đầu năm đạt 183,26 tỷ đồng. Giá trị lĩnh vực thương mại – dịch vụ đạt 1.801 tỷ đồng, bằng 17,3% kế hoạch năm. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 37,14 tỷ đồng, bằng 16,5% dự toán tỉnh giao, bằng 14,1% dự toán huyện giao và bằng 44,5% so với cùng kỳ năm 2020.

Những nỗ lực của cả hệ thống chính trị và người dân trên địa bàn huyện đã và đang là nền tảng, động lực để Hải Hà phấn đấu hoàn thành chương trình, kế hoạch đề ra trong năm nay và những năm tiếp theo.

Hữu Việt