Đầm Hà: Hướng tới nông dân giàu có, nông thôn văn minh

Với sự quyết tâm, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn, huyện Đầm Hà tự tin vượt qua những thách thức, trở thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao trong năm 2022. Nhiều giải pháp phù hợp, đồng bộ đang được tích cực triển khai để đảm bảo kế hoạch đề ra.

Rõ mục tiêu, giải pháp

Sau khi được công nhận đạt chuẩn huyện NTM (Quyết định 1826/QĐ-TTg ngày 29/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ), huyện Đầm Hà đã rất khẩn trương bắt tay ngay vào nhiệm vụ nâng cao toàn bộ các tiêu chí, hướng tới xây dựng huyện NTM nâng cao. Nội dung này đã được cụ thể hóa trong Nghị quyết số 09-NQ/HU ngày 18/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về chương trình xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu huyện Đầm Hà giai đoạn 2021-2025.

Trong đó, xác định xây dựng NTM theo hướng phát triển nông nghiệp thông minh, công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông dân giàu có, nông thôn văn minh, đảm bảo tiêu chí sáng, xanh, sạch, đẹp, gắn với xây dựng thôn kiểu mẫu, vườn kiểu mẫu. Mục tiêu của Đầm Hà là phấn đấu đạt huyện NTM nâng cao trong năm 2022, đạt huyện NTM kiểu mẫu vào năm 2025.

Mô hình trồng nấm của hộ gia đình bà Dương Thị Lụa (thôn Đồng Tâm, xã Dực Yên, huyện Đầm Hà).

Trong phương hướng nhiệm vụ của năm 2022, huyện đặt ra những mục tiêu cụ thể như: Xây dựng xã Đại Bình đạt chuẩn NTM nâng cao; các xã Dực Yên, Tân Bình đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; có thêm ít nhất 13 thôn đạt chuẩn NTM, nâng tổng số thôn đạt chuẩn là 64/66 thôn.

Huyện cũng phấn đấu tăng thu nhập bình quân khu vực nông thôn đạt trên 63 triệu đồng/người; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 0,1%; tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%; phát triển thêm ít nhất 3 sản phẩm mới theo chu trình OCOP chuẩn; được công nhận thêm từ 3 sản phẩm OCOP đạt từ 3-5 sao cấp tỉnh.

Để đảm bảo hoàn thành mục tiêu đề ra, huyện Đầm Hà tập trung vào 7 nhóm giải pháp, nhiệm vụ chính là: Đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, phát huy vai trò chủ thể của người dân; đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân theo hướng bền vững; chú trọng khai thác lợi thế của địa phương, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị các sản phẩm thế mạnh như gà bản Đầm Hà, củ cải, gạo bao thai, trứng vịt biển, hải sản chế biến; tập trung phát triển hạ tầng KT-XH đồng bộ, đảm bảo kết nối nông thôn, đô thị và kết nối các vùng miền; quan tâm bảo vệ môi trường và cải tạo cảnh quan nông thôn; tiếp tục phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, tăng cường đảm bảo ANTT; củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở.

UBND huyện Đầm Hà họp đánh giá kết quả chương trình xây dựng NTM quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2022.

Một trong những giải pháp hàng đầu được Đầm Hà chú trọng là tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, phát huy vai trò của chính quyền và MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội từ huyện đến cơ sở.

Theo đó, từng thành viên trong Ban Chỉ đạo xây dựng NTM cấp huyện, xã đều được phân công rõ nhiệm vụ, yêu cầu tăng cường bám sát cơ sở, để kịp thời, quyết liệt tháo gỡ những bất cập phát sinh và thường xuyên kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện.

Kết quả triển khai toàn diện các nhiệm vụ xây dựng NTM được xem là một trong những nội dung để kiểm điểm, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể.

Nỗ lực đảm bảo tiến độ kế hoạch

Xác định rõ mục tiêu, giải pháp, kế hoạch cụ thể đã giúp việc triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM năm 2022 của Đầm Hà khẩn trương đi vào nền nếp, đồng bộ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm.

Cụ thể, huyện tập trung chỉ đạo các xã Quảng Tân, Đầm Hà, Tân Lập nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ xét công nhận hoàn thành xây dựng xã NTM kiểu mẫu và nâng cao năm 2021; các xã Dực Yên, Tân Bình, Đại Bình phấn đấu hoàn thành những chỉ tiêu, tiêu chí cuối cùng để đủ điều kiện đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu và nâng cao vào cuối năm 2022.

Toàn bộ các xã, thị trấn tiếp tục nhanh chóng hoàn thành dứt điểm các công trình, hạng mục hạ tầng nông thôn; huy động cán bộ, đảng viên tham gia cùng nhân dân thực hiện chỉnh trang, vệ sinh môi trường. Huyện cũng tập trung chỉ đạo việc hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất; khuyến khích các doanh nghiệp, HTX, hộ sản xuất trên địa bàn tích cực đăng ký, nộp hồ sơ cấp, cấp lại chứng nhận, nâng hạng sao sản phẩm OCOP trong năm 2022…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thành kiểm tra chương trình xây dựng NTM tại huyện Đầm Hà (tháng 4/2022). Ảnh: Tôn Vũ

Theo báo cáo của UBND huyện, đến nay Đầm Hà đã đạt 25/38 chỉ tiêu thuộc 5/9 tiêu chí theo bộ tiêu chí huyện NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025. Điển hình như việc đã đảm bảo hệ thống giao thông kết nối liên xã, liên vùng, phù hợp với quá trình đô thị hóa; các công trình thủy lợi do huyện quản lý được bảo trì, nâng cấp, đảm bảo tích hợp hệ thống dữ liệu theo chuyển đổi số.

Cùng với đó, hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, cấp điện tin cậy, ổn định, an toàn hành lang lưới điện và mỹ quan; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt trên 95%; có dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; ANTT được giữ vững ổn định và nâng cao… Hiện nay, huyện đã trình UBND tỉnh thẩm định, phê duyệt hồ sơ Quy hoạch mở rộng thị trấn Đầm Hà và Quy hoạch xây dựng vùng huyện; hoàn thiện tư vấn 14/15 công trình, trình thẩm định 10/15 công trình do huyện làm chủ đầu tư…

Đối với 13/38 chỉ tiêu thuộc 4/9 tiêu chí chưa đạt, huyện Đầm Hà xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ, lộ trình phấn đấu thực hiện cụ thể từ nay đến hết năm 2022. Riêng trong quý II, huyện tập trung vào triển khai chỉ đạo công tác quy hoạch, phấn đấu. Đến trung tuần tháng 5 sẽ thông qua Quy hoạch chung xã (quy hoạch nông thôn) lần 1, tiến tới hoàn thiện và phê duyệt trong tháng 6/2022.

Đầm Hà đang phấn đấu hoàn thành và trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương thành lập và chấp thuận chủ đầu tư đối với 4 CCN trên địa bàn là Tây B, Đông B, Tân Tiến, Tân Hà 2. Các phòng, ban chức năng tiếp tục tham mưu cho huyện trong việc thẩm định, triển khai các dự án hỗ trợ cơ sở hạ tầng, nhà xưởng, gắn với kiểm tra, đánh giá thực trạng các cơ sở sản xuất đang hoạt động. Từ đó tiếp tục khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đẩy mạnh sản xuất, phát triển sản phẩm OCOP…

Các tiêu chí về môi trường nông thôn, chất lượng môi trường sống, quảng bá hình ảnh điểm du lịch qua Internet… cũng được chú trọng đôn đốc để hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

Để tỉnh Quảng Ninh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM theo Bộ tiêu chí xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025, các tiêu chí cần phải đạt trong năm 2022 là 100% số huyện, thị xã trên địa bàn đạt chuẩn NTM; có ít nhất 20% số huyện trên địa bàn đạt chuẩn NTM nâng cao; có ít nhất 40% số xã trên địa bàn đạt chuẩn NTM nâng cao; có ít nhất 70% số km đường huyện, đường tỉnh, quốc lộ trên địa bàn được trồng cây xanh dọc tuyến đường; đất cây xanh sử dụng công cộng trên địa bàn tối thiểu là 4 m2/người…
Theo đó, tỉnh đặt mục tiêu hến hết năm nay sẽ có 4 địa phương về đích NTM là Hạ Long, Vân Đồn, Ba Chẽ, Bình Liêu và 2 địa phương về đích NTM nâng cao Đầm Hà, Tiên Yên.

 

Hoàng Giang