Đẩy nhanh tiến độ trồng rừng lim, giổi, lát

Quảng Ninh đã và đang triển khai đồng loạt các giải pháp nhằm phát triển rừng bền vững từ trồng cây gỗ lớn.

Theo báo cáo của Sở NN&PTNT, hiện Quảng Ninh có hơn 435.000ha đất quy hoạch cho lâm nghiệp, chiếm hơn 70% diện tích tự nhiên, tỷ lệ che phủ rừng đạt 55,06%, đứng thứ 14/63 tỉnh, thành trong cả nước. Nhiệm vụ phát triển rừng bền vững tại Quảng Ninh không những phục vụ cho mục tiêu phát triển KT-XH, mà còn giữ vai trò quan trọng trong nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu của địa phương.

Các lực lượng tham gia trồng cây tại lễ ra quân trồng rừng lim, giổi, lát của huyện Bình Liêu (tháng 4/2022).

Để đẩy mạnh ngành lâm nghiệp phát triển theo hướng bền vững, nâng cao giá trị kinh tế từ rừng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 19-NQ/TU về phát triển lâm nghiệp bền vững đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030, trong đó hằng năm dành 3% chi thường xuyên cho công tác phát triển lâm nghiệp. Thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời triển khai Kế hoạch của UBND tỉnh về phát triển trồng rừng gỗ lớn với các loại cây bản địa lim, giổi, lát trên địa bàn tỉnh, hiện các đơn vị, địa phương đang tích cực triển khai để đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra, đến hết năm 2022 phấn đấu trồng 2.500ha rừng.

Trong đó, Ba Chẽ là địa phương có tỷ lệ trồng lim, giổi, lát cao. Để triển khai kế hoạch trồng rừng cây gỗ lớn, huyện đã thành lập Tổ công tác tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, cá nhân đăng ký thực hiện hỗ trợ trồng rừng gỗ lớn, trồng cây bản địa năm 2022 tại các thôn trên địa bàn. Người dân đăng ký trồng rừng cây gỗ lớn được hỗ trợ 100% kinh phí mua cây giống, tối đa 15 triệu đồng/ha và được hỗ trợ vay vốn lãi suất thấp không quá 20 triệu đồng/ha. Theo kế hoạch của tỉnh, năm 2022, Ba Chẽ trồng mới 485ha rừng gỗ lớn, trong đó người dân trồng 140ha, còn lại giao cho doanh nghiệp, các chủ rừng. 6 tháng đầu năm, toàn huyện trồng được 421,28ha (đạt 85% kế hoạch).

Người dân Uông Bí chuyển đổi sang trồng cây giổi. Ảnh: Mai Hương (CTV)

Không chỉ Ba Chẽ, mà một số địa phương khác cũng có tỷ lệ trồng rừng lim, lát, giổi đạt khá cao như Uông Bí. Thực hiện chủ trương của tỉnh, Uông Bí xây dựng kế hoạch về giao chỉ tiêu trồng rừng đối với cây lim, lát, giổi bản địa năm 2022 và dự kiến giai đoạn 2022-2025.

Ông Vũ Văn Mỳ, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Uông Bí, cho biết: Phát huy vai trò của đơn vị, Hạt Kiểm lâm Uông Bí cùng với các phòng chức năng và UBND các phường đã rà soát diện tích đất có thể trồng 3 loại cây này. Hạt Kiểm lâm thành phố đã chỉ đạo cán bộ kiểm lâm địa bàn phối hợp với chính quyền địa phương tới từng thôn, khu tuyên truyền, vận động người dân nắm được và thực hiện chủ trương. Bên cạnh đó, Hạt Kiểm lâm Uông Bí cũng tích cực kết nối, tuyên truyền, vận động các tổ chức, doanh nghiệp được giao nhận đất, nhận rừng trên địa bàn đồng thuận và triển khai thực hiện trồng rừng bằng các loài cây bản địa. Nhờ vậy, đến nay Uông Bí đã trồng được gần 30ha (đạt gần 60% kế hoạch).

Với sự nỗ lực của các địa phương, cùng sự chung tay, huy động nguồn lực xã hội, đến thời điểm này toàn tỉnh đã trồng được 1.386ha rừng lim, giổi, lát, bao gồm 365ha lim, 630ha giổi, 382ha lát và 9ha hỗn giao, đạt 55,4% kế hoạch năm 2022. Tuy nhiên, một số địa phương như: Cẩm Phả, Hạ Long, Hải Hà và Đông Triều, tỷ lệ đạt dưới 45% kế hoạch. 6 tháng cuối năm, toàn tỉnh cần trồng trên 1.100ha rừng lim, giổi, lát theo kế hoạch. Để đạt mục tiêu trên, đòi hỏi các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp cần tiếp tục vào cuộc, đẩy nhanh tiến độ phấn đấu hoàn thành kế hoạch trồng rừng gỗ lớn năm 2022, tạo tiền đề cho các năm tiếp theo.

Hiểu Trân