Gạo Việt Nam có mặt ở nhiều thị trường khó tính

Theo vtv.vn