Hải Hà: Khí thế mới từ xây dựng NTM

Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) tại Hải Hà đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Hiện nay, Hải Hà phấn đấu đến tháng 6/2021, được công nhận huyện NTM. Qua đó, tạo ra khí thế mới trong xây dựng NTM trên địa bàn.

Đến xã Quảng Thành những ngày này, ấn tượng đối với chúng tôi là các tuyến đường ngõ, xóm được bê tông sạch đẹp, hai bên đường là cây xanh, hoa các loại. Ở Quảng Thành, nhà nhà, người người đều thi đua, chung sức xây dựng NTM. “Trái ngọt” mà Quảng Thành thu được chính là việc về đích chương trình xây dựng NTM từ năm 2018. Năm 2021, Quảng Thành phấn đấu xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Mô hình trồng chè áp dụng quy trình Vietgap của gia đình anh Nguyễn Văn Thiện, thôn Hải Đông, xã Quảng Thành, huyện Hải Hà cho thu nhập cao.
Mô hình trồng chè áp dụng quy trình Vietgap của gia đình anh Nguyễn Văn Thiện, thôn Hải Đông, xã Quảng Thành, huyện Hải Hà cho thu nhập cao.

Để phong trào xây dựng NTM kiểu mẫu đi vào thực chất, đạt hiệu quả cao, cấp ủy, chính quyền và các tổ chức, đoàn thể của xã luôn tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp ngày công, hiến đất, hiến cây, hiến công trình để xây dựng hạ tầng nông thôn; vệ sinh môi trường; chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; xây dựng các vườn mẫu, khu dân cư NTM kiểu mẫu…

Hiện tại xã Quảng Thành đã đạt 2/4 nội dung, 10/13 tiêu chí. Ông Trần Văn Trí, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quảng Thành, cho biết: Để hoàn thành mục tiêu xây dựng xã NTM kiểu mẫu, lãnh đạo xã đã xác định làm từ trong nhà ra ngoài ngõ, làm từ dưới lên trên; bắt đầu từ xây dựng hộ mẫu, vườn mẫu, thôn đạt chuẩn NTM, nâng chất xã NTM nâng cao, thôn đạt chuẩn NTM rồi đến xã NTM kiểu mẫu. Cùng với đầu tư hạ tầng, thiết chế văn hóa đảm bảo các nội dung và tiêu chí, thì hiện xã đang tập trung các giải pháp nâng cao thu nhập cho người dân (phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng); triển khai các giải pháp giảm nghèo bền vững (giảm 6 hộ nghèo – xã không có hộ nghèo, trừ các trường hợp diện bảo trợ xã hội theo quy định, hoặc do tai nạn rủi ro bất khả kháng, hoặc do bệnh hiểm nghèo).

Trong những năm qua, Hải Hà luôn xác định chương trình xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của cả hệ thống chính trị, huyện đã chỉ đạo thực hiện tốt việc lồng ghép các nguồn vốn; triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ lãi suất; huy động nhiều nguồn lực chung tay xây dựng NTM. Trong năm 2021 này, cấp huyện và 10/10 xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Trong đó, phấn đấu đến tháng 6/2021, Hải Hà được công nhận huyện NTM. Phấn đến hết năm 2021, bình quân tiêu chí NTM nâng cao đạt 5,7/7 tiêu chí/xã (tăng thêm 0,9 tiêu chí so với năm 2020) và 23,1/27 chỉ tiêu (tăng thêm 2 chỉ tiêu so với năm 2020). Tổng nguồn vốn dự kiến cho đầu tư xây dựng NTM trên địa bàn đạt trên 16,2 tỷ đồng.

Trong năm 2021, cấp huyện và 10/10 xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng xây dựng NTM. Trong đó, phấn đấu đến tháng 6/2021, Hải Hà được công nhận huyện NTM. Phấn đến hết năm 2021, bình quân tiêu chí NTM nâng cao đạt 5,7/7 tiêu chí/xã (tăng thêm 0,9 tiêu chí so với năm 2020) và 23,1/27 chỉ tiêu (tăng thêm 2 chỉ tiêu so với năm 2020). Tổng nguồn vốn dự kiến cho đầu tư xây dựng NTM trên địa bàn đạt trên 16,2 tỷ đồng.

Cùng với nguồn lực nhà nước, hiện Hải Hà đã quan tâm huy động nguồn lực xã hội hóa của các tổ chức, doanh nghiệp để hỗ trợ cho các xã triển khai xây dựng NTM (nhất là hỗ trợ xi măng, gạch cho các xã hoàn thiện một số đường ngõ xóm, nâng cấp, chỉnh trang cảnh quan môi trường, xây dựng nhà tắm, nhà tiêu, chuồng trại hợp vệ sinh… Quan tâm huy động nguồn lực xã hội hóa để sớm đầu tư xây Trung tâm văn hóa – thể thao cấp huyện đạt chuẩn. Tiếp tục ưu tiên nguồn vốn NTM, nguồn ngân sách huyện, xã (để thực hiện sửa chữa, nâng cấp các đường giao thông nông thôn, đường liên thôn, xóm. Tiếp tục đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất cho các trường học; đầu tư hoàn thành các công trình đảm bảo đạt chuẩn về cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông tại các xã và triển khai Đề án sáp nhập các trường học theo lộ trình, đảm bảo 100% các trường học của huyện được công nhận trường chuẩn quốc gia trong năm 2021. Phấn đấu hết năm 2021 đạt 60 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm còn 0,46%…

Chương trình xây dựng NTM tại Hải Hà đã đạt được kết quả tích cực. (Trong ảnh: Tuyến đường trung tâm xã Quảng Thành được đầu tư nâng cấp khang trang).
Chương trình xây dựng NTM tại Hải Hà đã đạt được kết quả tích cực. (Trong ảnh: Tuyến đường trung tâm xã Quảng Thành được đầu tư nâng cấp khang trang).

Trong 2 tháng đầu năm, huyện đã duy trì hoạt động các tổ thu gom rác thải tại các xã, đảm bảo 10/10 xã có tổ thu gom rác thải, được hợp đồng với đơn vị thu gom vận chuyển đổ về nơi quy định để xử lý. Tiếp tục duy trì triển khai ngày chủ nhật xanh, gắn với thực hiện phong trào “Ngày nghỉ cùng nhân dân” nhằm xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn sáng xanh sạch đẹp. Toàn huyện đã huy động tổng số 87 lượt thôn, bản, dọn vệ sinh, với 4.245 lượt người tham gia dọn vệ sinh môi trường trên tổng số 187km đường, mương nội đồng; trồng thêm 80.000 cây xanh, cây hoa và dọn dẹp, chỉnh trang 22 nhà văn hóa thôn. Tiếp tục thực hiện xây dựng 70 thôn chuẩn, 445 vườn chuẩn NTM đã triển khai xây dựng từ giai đoạn 2017-2020; năm 2021 phấn đấu công nhận thêm 21 thôn và 105 vườn đạt chuẩn NTM; nâng tổng 55 thôn và 317 vườn được công nhận thôn, vườn đạt chuẩn NTM.

Với những cách làm khoa học, sáng tạo từ cấp ủy, chính quyền, sự chung tay đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của người dân, NTM Hải Hà tiếp tục có sự cải thiện rõ rệt về chất và lượng, tạo nên khí thế mới từ xây dựng NTM nhằm mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho người dân.

Trung Thành