Hầu hết mặt hàng tiêu dùng nhanh đều tăng giá

Theo vnexpress.net