Hoành Bồ: Thêm 10 sản phẩm đủ điều kiện tham gia chương trình OCOP

Theo báo cáo của UBND huyện Hoành Bồ, 6 tháng đầu năm 2018, huyện đã tiếp nhận 13 phiếu đăng ký sản phẩm OCOP mới. Sau khi Ban Xây dựng NTM thẩm định, chấp thuận 10 sản phẩm đủ điều kiện được tham gia chương trình OCOP, tăng 3 sản phẩm so với kế hoạch đề ra, nâng tổng số sản phẩm tham gia chương trình OCOP của huyện lên 38 sản phẩm.

Ổi lê HTX Tứ Đại -
Ổi lê HTX Tứ Đại – một trong 5 sản phẩm đạt hạng 3 sao.

UBND huyện cũng phối hợp với VNPT Quảng Ninh hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức kinh tế có sản phẩm tham gia chương trình OCOP thực hiện dán tem điện tử truy xuất nguồn gốc. Đến nay, 100% tổ chức kinh tế tham gia chương trình OCOP đã ký kết với VNPT Quảng Ninh để cung cấp tem điện tử dán trên các sản phẩm. UBND huyện cũng tổ chức thi đánh giá và phân hạng sản phẩm OCOP năm 2018. Qua đánh giá, huyện đã lựa chọn được 5 sản phẩm của 3 đơn vị để tham gia dự thi cấp tỉnh. Kết quả cả 5/5 sản phẩm đều đạt hạng 3 sao (ổi lê của HTX Tứ Đại; rượu sâm cau ngọc cẩu, rượu dâm dương hoắc táo mèo của Công ty TNHH Thanh Xuân Quảng Ninh; tinh bột nghệ vàng, bún đương quy của HTX Nông dược xanh tinh hoa), nâng tổng số sản phẩm OCOP của huyện được cấp giấy chứng nhận đạt hạng từ 3 sao trở lên là 14 sản phẩm.