Hội nghị hợp tác phát triển Quảng Ninh – Hà Nội

Ngày 10/8, tại TP Hạ Long, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh và Thành ủy Hà Nội phối hợp tổ chức Hội nghị Hợp tác – phát triển giữa 2 địa phương.
g
Quang cảnh hội nghị.

Đồng chủ trì hội nghị có các đồng chí: Hoàng Trung Hải, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội; Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh. Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Thành uỷ, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH, các Sở, ban, ngành của Quảng Ninh và TP Hà Nội.

Theo báo cáo đánh giá tại hội nghị, những năm qua, việc thực hiện các nội dung hợp tác giữa tỉnh Quảng Ninh và TP Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của cả vùng và của cả nước.

g
Đồng chí Hoàng Trung Hải, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội phát biểu tại hội nghị.

Hiện nay, 2 địa phương đã phối hợp, cập nhật thông tin trong quá trình lập, triển khai thực hiện các quy hoạch của vùng, tiểu vùng trên cơ sở các Quy hoạch tổng thể vùng Đồng bằng sông Hồng và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Đồng thời, triển khai các chương trình mục tiêu thực hiện kết nối và phát triển tam giác kinh tế Hà Nội –  Hải Phòng – Quảng Ninh trên cơ sở định hướng của Trung ương đảm bảo được mối liên kết trong ngành, lĩnh vực với toàn vùng và các tỉnh, thành phố.

Ngành du lịch 2 địa phương đã cùng ký kết và triển khai hiệu quả Chương trình Hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2016 – 2020, tập trung vào các nội dung chính: Phối hợp hỗ trợ trong công tác quản lý nhà nước về du lịch; hợp tác triển khai hỗ trợ doanh nghiệp du lịch nghiên cứu xây dựng sản phẩm liên vùng, kết nối tour, tuyến đảm bảo chất lượng và có sức cạnh tranh cao… Ngành Công thương 2 tỉnh, thành phố cũng đã ký kết thỏa thuận hợp tác thường xuyên trao đổi thông tin. Việc thông tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng – Hạ Long cũng là một mắt xích quan trọng trong việc hoàn chỉnh tuyến giao thông kết nối vùng tam giác kinh tế động lực phía Bắc (Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh)…

g
Đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh phát biểu tại hội nghị.

Dưới sự điều hành 2 đồng chí Bí thư Thành uỷ, Tỉnh ủy, đại biểu 2 địa phương tham gia hội nghị cũng đã thảo luận, trao đổi kinh nghiệm, tập trung vào các nội dung chính, là: Xây dựng Đảng, xây dựng bộ máy; quảng bá, quản lý, phát triển du lịch trên mỗi địa bàn; bảo đảm an ninh trật tự; xúc tiến các chương trình hợp tác về du lịch, văn hoá… Đánh giá cao về ý nghĩa, tầm quan trọng và hiệu quả của việc tổ chức hội nghị hợp tác, 2 địa phương nhất trí sẽ nghiên cứu, xây dựng các chương trình trao đổi kinh nghiệm công tác thường xuyên. Qua đó, góp phần thúc đẩy sự phát triển của mỗi địa phương, đồng thời tăng cường sự gắn bó, hợp tác giữa Quảng Ninh và Hà Nội.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh, khẳng định: Với những điều kiện đặc thù về địa lý, tiềm năng thế mạnh, nên mỗi địa phương có cách chỉ đạo, điều hành, cách làm và sáng tạo riêng. Chính vì vậy, hội nghị hợp tác là một cơ hội rất tốt để Quảng Ninh và Hà Nội chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm.

g
Lãnh đạo Thành uỷ Hà Nội trao kinh phí xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” cho lãnh đạo Tỉnh uỷ Quảng Ninh.

Đồng chí đề nghị thông qua những trao đổi, thảo luận tại hội nghị, sẽ là cơ sở để xây dựng các nguyên tắc khung về hợp tác giữa 2 địa phương. Qua đó, làm căn cứ để mỗi địa phương giao cho các ban Đảng, sở, ngành cụ thể hoá thành các nội dung trọng tâm trong công tác hợp tác phát triển. Trong đó, chọn ra những mục tiêu lớn, gắn với thế mạnh của các địa phương như: Quản lý đô thị, quy hoạch xây dựng, giáo dục đào tạo, dịch vụ du lịch gắn với làng nghề, môi trường… Đồng chí đề nghị công tác hợp tác phát triển giữa 2 địa phương được thực hiện thường xuyên và có đánh giá kết quả qua hàng năm.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Trung Hải, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội nhấn mạnh, thời gian qua tỉnh Quảng Ninh đã đạt được những bước phát triển đột phá về mọi mặt. Điều này thể hiện được quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh vươn tầm là một trong những cực động lực phát triển kinh tế trong tam giác phát triển Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh. Đồng chí khẳng định hội nghị lần này là dịp để đánh giá những điểm mạnh, tồn tại, hạn chế trong công tác hợp tác giữa 2 địa phương, để từ đó đưa ra các giải pháp hợp tác phát triển đồng bộ và hiệu quả.

g
Lãnh đạo tỉnh trao quà lưu niệm cho đoàn công tác TP Hà Nội.

Qua đây, đồng chí đề nghị các ban Đảng, các sở, ngành của 2 địa phương tiếp tục làm việc, trao đổi để chi tiết hoá các nội dung trọng điểm trong công tác hợp tác cùng phát triển. Trước mắt, trong công tác xây dựng Đảng, 2 địa phương cần hợp tác để tổ chức thật tốt Đại hội Đảng các cấp trong thời gian tới. Trong đó, các văn kiện, kế hoạch, mục tiêu phát triển phải xác định được trách nhiệm, nhiệm vụ của 2 địa phương với vai trò là những vùng động lực kinh tế, đóng góp chung cho nền kinh tế cả nước.

Với nội dung phát triển du lịch và cải cách hành chính, đồng chí Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, thời gian qua Quảng Ninh đã có tư duy và cách làm tiên phong trong việc phát triển du lịch bền vững và nâng cao hiệu quả cải cách hành chính. Do đó, để tiếp tục làm tốt các công tác này, đồng chí đề nghị các đơn vị liên quan của 2 địa phương phải vận dụng, có sự kết nối, trao đổi để tạo sự phối hợp, chia sẻ cơ sở dữ liệu, thông tin giữa các địa phương để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý.

Bên cạnh đó, 2 địa phương cần đẩy mạnh việc kết nối trong giao thương hàng hoá để tạo điều kiện tiêu thụ, phát triển các sản phẩm hàng hoá, đặc biệt là nông sản để từ đó nâng cao chất lượng sản phẩm…

Nhân dịp này, TP Hà Nội đã ủng hộ 3 tỷ đồng để xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của tỉnh Quảng Ninh.
Nguồn tin: baoquangninh.com.vn