Ngành thủy sản ‘đang khó khăn hơn cả thời đỉnh dịch’

Theo Vnexpress.net