Quảng Ninh: Sản phẩm OCOP được người dân tin dùng

    Năm 2019, Quảng Ninh xác định OCOP (mỗi xã một sản phẩm) là chương trình kinh tế quan trọng đối với các vùng nông thôn, phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, theo quy luật thị trường.

g
Gà Tiên Yên được người tiêu dùng ưa chuộng. Ảnh: Huy Khánh

    Năm 2018, Ban chỉ đạo OCOP từ tỉnh đến các địa phương đều bám sát nhiệm vụ trọng tâm và chủ đề công tác năm là “Nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP”. Ban chỉ đạo tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành bộ tiêu chí sản phẩm OCOP chủ lực, bộ tiêu chí đánh giá và xếp hạng sản phẩm.

    Toàn tỉnh Quảng Ninh tăng 25 đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tham gia chương trình OCOP, nâng tổng doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tham gia chương trình OCOP lên 130 đơn vị. Sản phẩm OCOP mới tăng cao đột biến, với 94 sản phẩm, gấp hơn 3 lần kế hoạch đề ra, nâng  tổng sản phẩm OCOP toàn tỉnh lên 322 sản phẩm, trong đó 138 sản phẩm đạt sao.

    Nhờ tăng cường công tác xúc tiến thương mại đã giúp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm OCOP của Quảng Ninh, tổng doanh thu trên 311 tỷ đồng, tăng 7,8%; lợi nhuận đạt trên 59 tỷ đồng, tăng 12%, tạo trên 2.600 việc làm thu nhập cao cho người lao động.

    Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh Đặng Huy Hậu cho biết, năm 2018 tiếp tục là năm thành công của chương trình OCOP với sự phát triển cả chiều rộng và chiều sâu, doanh số bán hàng tăng, một số sản phẩm được nâng tầm, nhiều tổ chức sản xuất được thành lập, tạo nền tảng cho sản xuất hàng hóa lớn…

    Năm 2019, Quảng Ninh xác định OCOP là chương trình kinh tế quan trọng đối với các vùng nông thôn, phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, theo quy luật thị trường.

    Các địa phương phải đăng ký sản phẩm của mình tham gia các hội chợ trong và ngoài tỉnh; hỗ trợ doanh nghiệp các điều kiện thuận lợi nhất để phát triển; thúc đẩy nhóm 6 sản phẩm OCOP định hướng cấp quốc gia và 12 sản phẩm cấp tỉnh, thông qua việc khẩn trương hoàn thành xây dựng phương án sản xuất trong quý I/2019. Các doanh nghiệp phải quan tâm đến chất lượng sản phẩm, trong đó phải truy xuất được nguồn gốc, xem xét lại quy trình sản xuất để hạ giá thành.

    Năm nay, với chủ đề của chương trình “Nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP”, Sở Công thương tỉnh Quảng Ninh sẽ là đầu mối kết nối tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt là nhóm sản phẩm chủ lực; lên kịch bản xúc tiến thương mại, duy trì các hoạt động hội chợ, trong đó hội chợ thương mại phải gắn với sản phẩm OCOP.

     Các địa phương, doanh nghiệp phải có kế hoạch để tiêu thụ sản phẩm của mình, tăng mạnh các mô hình liên kết, sản xuất theo chuỗi, xúc tiến thương mại qua việc kết hợp du lịch trải nghiệm, phát triển, duy trì bạn hàng thông qua các kỳ hội chợ…/.

Nguồn tin: http://thoibaotaichinhvietnam.vn

TH.Ty Quyền