Quảng Yên: Triển khai dự án “Nuôi hà đại dương”

Chiều 8/4, Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Hội Nông dân TX Quảng Yên tổ chức tập huấn kỹ thuật và giải ngân nguồn kinh phí từ Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh để triển khai Dự án “Nuôi hà đại dương” cho hội viên nông dân xã Hoàng Tân.

Các hội viên nông dân xã Hoàng Tân đã được giảng viên tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật; hướng dẫn, truyền đạt kiến thức kỹ thuật nuôi hàu cửa sông, hà sú; tìm hiểu đặc điểm sinh học của hàu cửa sông; địa điểm và chuẩn bị công trình nuôi; chọn giống và thả giống; cách chăm sóc và quản lý, thu hoạch hàu cửa sông… Qua đó, giúp các hộ nông dân nuôi trồng thủy sản biết cách xây dựng và phát triển mô hình nuôi hà đại dương đạt hiệu quả kinh tế.

Có 15 hộ hội viên nông dân xã Hoàng Tân tham gia thực hiện dự án “Nuôi hà đại dương” được vay số tiền 50 triệu đồng/hộ trong thời hạn 24 tháng, lãi suất 0,7%/tháng (tương đương 8,4%/năm).

Mỗi hộ được vay số tiền 50 triệu đồng với mức phí lãi 8,4%/ năm.
Mỗi hộ nông dân xã Hoàng Tân được vay 50 triệu đồng với lãi suất 8,4%/ năm để nuôi hà đại dương.

Từ nguồn kinh phí được hỗ trợ, Dự án được thực hiện sẽ tạo điều kiện cho 15 hội viên nông dân xã Hoàng Tân có thêm nguồn vốn để xây dựng, mở rộng và phát triển mô hình nuôi hà đại dương theo hướng an toàn, đảm bảo chất lượng thịt thương phẩm tốt, đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng. Đồng thời, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho hộ gia đình hội viên nông dân.

Thùy Dương (Trung tâm TT – VH TX Quảng Yên)