Rau quả Việt Nam xuất khẩu Trung Quốc tăng vọt

Theo tienphong.vn