Tăng cường rà soát, đánh giá hạ tầng thương mại trên địa bàn tỉnh

Từ ngày 9 đến 20/10, Sở Công Thương Quảng Ninh thành lập đoàn công tác thực hiện rà soát, đánh giá một số loại hình hạ tầng thương mại tại trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, chợ; cơ sở thu mua nông, thủy sản, đặc sản địa phương; các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP hiện có trên địa bàn tỉnh.

Từ ngày 9/10 – 20/10/2023, Sở Công Thương Quảng Ninh thành lập đoàn công tác thực hiện rà soát đánh giá một số loại hình hạ tầng thương mại tại trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, chợ; cơ sở thu mua nông, thủy sản, đặc sản địa phương; các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP hiện có trên địa bàn tỉnh năm 2023.
Đoàn công tác Sở Công Thương làm việc về công tác phát triển hạ tầng thương mại với TX Quảng Yên, ngày 9/10/2023.

Theo đó, đoàn công tác Sở Công Thương sẽ làm việc, rà soát tại 12/13 địa phương (riêng huyện Cô Tô không làm việc, đề nghị UBND huyện Cô Tô gửi báo cáo về Sở Công Thương tổng hợp trước ngày 20/10/2023). Nội dung rà soát gồm: Đánh giá tình hình hoạt động, quản lý, kinh doanh một số loại hình hạ tầng thương mại; hoạt động của các điểm giới thiệu, bán sản phẩm OCOP; tiếp thu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận hành, hoạt động; kiểm tra thực tế tại các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, chợ…

Thông qua việc rà soát sẽ góp phần kịp thời cập nhật cơ sở dữ liệu đối với một số loại hình hạ tầng thương mại (Trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, chợ) và các cơ sở thu mua nông, thủy sản, đặc sản địa phương. Kịp thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các điểm bán hàng, giới thiệu sản phẩm OCOP hiện có. Nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh, khả năng cung ứng thị trường và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động của các cơ sở, từ đó đề xuất giải pháp quản lý, khắc phục, tháo gỡ khó khăn vướng mắc. Hướng dẫn, tuyên truyền các quy định pháp luật có liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc lĩnh vực ngành Công Thương quản lý.

Đoàn công tác Sở Công Thương kiểm tra, rà soát tại điểm giới thiệu, bán sản phẩm OCOP TP Uông Bí.

Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân phát triển hệ thống phân phối kinh doanh trên địa bàn theo hướng văn minh, hiện đại, góp phần đẩy mạnh lưu thông hàng hoá, mở rộng thị trường, tạo việc làm và nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân trong tỉnh.

Minh Đức