Đẩy mạnh xúc tiến tiêu thụ quả na Đông Triều

Đông Triều có thế mạnh trong sản xuất nông nghiệp với rất nhiều sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, trong đó quả na là một trong số những sản phẩm chủ lực, góp phần đáng kể vào phát triển kinh tế của địa phương, cải thiện đời sống nhân dân. Nhằm đẩy mạnh việc kết nối tiêu thụ, sáng nay 5/8, Thị xã Đông Triều đã tổ chức Hội nghị xúc tiến tiêu thụ sản phẩm quả na Đông Triều.

Hội nghị xúc tiến tiêu thụ sản phẩm quả Na Đông Triều.
Hội nghị xúc tiến tiêu thụ sản phẩm quả Na Đông Triều.

Hội nghị xúc tiến tiêu thụ sản phẩm quả na Đông Triều được Thị xã tổ chức nhằm chủ động triển khai thực hiện các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ quả na tại thời điểm chính vụ thu hoạch của bà con nông dân trên địa bàn. Thông qua đó tạo cơ hội cho các hợp tác xã, hộ sản xuất na; các đơn vị đầu mối kinh doanh gặp gỡ, tìm hiểu nhu cầu, phương thức thu mua, thanh toán và các điều kiện trong ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm. Cùng với kết nối tiêu thụ trực tiếp, Thị xã cũng tăng cường và nâng cao hoạt động marketing điện tử, ứng dụng công nghệ số trong việc quảng bá và tiêu thụ sản phẩm na.

Các khách mời tham gia bàn các giải pháp giúp tiêu thụ và nâng tầm giá trị cho quả Na Đông Triều
Các khách mời tham gia bàn giải pháp tiêu thụ và giúp nâng tầm giá trị cho quả na Đông Triều.

Cây na ở Đông Triều được trồng ở 14/21 phường, xã và được chia làm 2 vùng trồng. Vùng chủ lực tập trung ở các xã Bình Dương, Việt Dân, Tân Việt và An Sinh. Vùng 2 gồm các xã Tràng An, Bình Khê và Tràng Lương.

Những năm qua, cây na được thị xã Đông Triều quan tâm đầu tư, nâng cao chất lượng; đào tạo, tập huấn kỹ thuật cho nông dân áp dụng sản xuất theo tiêu chuẩn của VietGAP. Năm 2023, diện tích trồng na trên toàn thị xã Đông Triều cho thu hoạch có 912 ha, hiện đã có 355 ha na được chứng nhận VietGAP và tiếp tục triển khai việc chứng nhận mới.

Năm 2023, cây na mang lại giá trị kinh tế trên 285 tỷ đồng cho nông dân TX Đông Triều
Năm 2022, cây na mang lại giá trị kinh tế trên 285 tỷ đồng cho nông dân TX Đông Triều

Năm 2022, với năng suất bình quân của các hộ trồng na ở TX Đông Triều đạt trên 12,6 tấn/ha và mang lại giá trị kinh tế trên 285 tỷ đồng cho nông dân.

Để nâng cao giá trị, chất lượng cây trồng chủ lực này, năm 2023, Thị xã tiếp tục chỉ đạo các xã thực hiện điều chỉnh tăng diện tích đối với cây na lên đến 990ha, trong đó, nâng diện tích giống na bở lên 140ha. Cùng với đó thị xã Đông Triều đang triển khai thực hiện dự án Phục tráng các giống na đang được trồng tại địa phương với mục tiêu đảm bảo năng suất đạt trên 15 tấn/ha và thay thế được 30% diện tích na hiệu quả thấp, đang trong tình trạng suy thoái bằng các giống đã được phục tráng.

Hải Hà